Muusikateadus ja muusikakorraldus

Bakalaureuseõpe: Muusikauuringud ja -korraldus
Magistriõpe: Muusikateadus
Muusikateadust saab õppida ka doktoriõppe keskuses.

Muusikateadus tegeleb muusika ja muusikaelu uurimisega kogu selle mitmekesisuses. Kuidas ja kellele muusikat luuakse, kuidas see inimesele mõjub, mis on oluline muusika kuulajale ning milline on muusika seos ümbritseva maailmaga? Need on vaid mõned küsimused paljudest, millega muusikateadlased oma töös kokku puutuvad.

EMTA on Eesti olulisim muusika valdkonna kompetentsikeskus ja ainus kõrgkool, kus õpetatakse muusikateadust. Meie õppejõudude ja teadurite hulgas on Eesti silmapaistvamad ja kõrge rahvusvahelise mainega muusikateadlased. Igal semestril toimub ka vähemalt üks intensiivseminar mõne tunnustatud välisõppejõu või teadlase juhendamisel, milles käsitletakse süvitsi mõnd muusikateaduse aktuaalsemat ja põnevamat uurimissuunda. Tudengitele pakutakse ka pidevat individuaalset juhendamist, samuti on neil võimalik ERASMUSe vahetusprogrammi toel läbida osa oma õppeajast mõnes meie paljudest partnerülikoolidest.

Õppekavas on esindatud kõik tänapäeva muusikateaduse olulisemad suunad: muusika ajalugu, muusikateooria, etnomusikoloogia ja kognitiivne muusikateadus. Uuritakse nii kaasaegset kui ka ajaloolist muusikat ning klassikalise muusikaloo kõrval loetakse erinevaid rahva-, populaar- ja filmimuusika kursusi. Eesti muusikakultuuri vaadeldakse osana laiemast kultuuripraktikast ning võrdluses mujal maailmas toimuvaga.

Bakalaureuse astme õppekava sisaldab lisaks uurimistöö alustele ka praktilise suunitlusega kursusi, näiteks raadio-, muuseumi- ja toimetuspraktikat. Samuti võimaldab see uurija suuna kõrval valida ka muusikakorralduse suuna ning jätkata EMTA kultuurikorralduse magistriprogrammis. Muusikateaduse magistri- ja doktoriprogrammi läbinuid ootab töö õpetajate, õppejõudude või teaduritena haridus- ja teadusasutustes, toimetajatena erinevates meediaväljaannetes ja kontserdiorganisatsioonides ning mitmel pool mujal. Õppima on oodatud kõik, kellel on kirge muusikast mõelda ja seda süstemaatiliselt tundma õppida ning oma leide ja avastusi teistega jagada.