Õppimine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppides aitad edendada Eesti kultuuri- ja hariduselu ning saad rahvuskultuuri traditsioonide kandjana osaleda rahvusvahelises koostöös.

EMTAs pakutav kõrgharidus on rahvusvaheline. Õppekavad sisaldavad ingliskeelseid õppeaineid, õppetöös osalevad välisõppejõud. EMTA soodustab igati üliõpilaste õppimist vahetusüliõpilasena välismaal, pakkudes selleks võimalusi oma partnerlepingute ja stipendiumide vahendamise kaudu. Akadeemias saab haridust omandada ka inglise keeles: avatud on rahvusvahelised õppekavad Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome (koostööstöös Stockholmi, Lyoni ja Hamburgi muusikakõrgkoolidega), Muusika, Kultuurikorraldus (ühisõppekava EBSiga).

Akadeemias viiakse õppetööd läbi 7 bakalaureuse-, 10 magistri- ning 2 doktoriõppekaval kokku 71 erialal.

 

ÕPPEINFOSÜSTEEM

Õppeinfosüsteemi (ÕISi) kasutamiseks on vaja üliõpilasel teada oma üliõpilaskoodi (koodi saad peale immatrikuleerimist õppeosakonnast) ja isikukoodi 4 viimast numbrit.

ÕISist saad näha oma:b_oppe

 • õpingukava õppeaastate kaupa
 • õppetulemusi
 • õppematerjale
 • loenguliste ja rühmaainete tunniplaani
 • sinu kohta tehtud õppetööalaseid otsuseid (rektori kk)

ÕISi kaudu saad:

 • esitada tulemustipendiumi avaldust
 • broneerida harjutusklasse
 • anda tagasisidet õppeainetele, õppejõududele ja õppekavale tervikuna
 • täita VÕTA taotlust
 • täita praktikaaruannet
 • jälgida ID-kaardi kontojääki koopiamasina kasutamisel
 • uuendada oma kontaktandmeid