Õppimine

Akadeemias viiakse õppetööd läbi 10 bakalaureuse-, 13 magistri- ning ühe doktoriõppekava alusel kokku enam kui 70 erialal. Erialade kohta leiab rohkem infot SIIN. Pea kõiki erialasid saab õppida eesti keeles, kuid mitmest õppekavast on olemas ka ingliskeelne versioon välisüliõpilastele.

Valdavalt on õppetöö korraldatud päevaõppe vormis kindla tunniplaani alusel, üksikutel õppekavadel rakendatakse ka sessioonõpet. Õppeaasta piirid ja olulised tähtajad määrab kindlaks akadeemiline kalender. EMTA üliõpilased saavad õppejõududelt palju individuaalset juhendamist ning õppekavades on suur osakaal loomingulistel projektidel, millest osa toimuvad koostöös Eesti kutseliste muusikakollektiivide ja teatritega. Üliõpilaste võimalused oma individuaalset õpiteed ise kujundada kasvavad iga õppeastmega.

EMTA toetab oma üliõpilasi õpingute planeerimisel ja edukal kulgemisel ning pakub neile akadeemilist, psühholoogilist ning karjäärialast nõu ja abi. Akadeemia toetab haridusliku erivajadusega üliõpilasi nii sisseastumisel, õpingute ajal, õppevahendite hankimisel kui ka sobiva õpikeskkonna loomisel. Vaata lisaks: Erivajadusega üliõpilaste toetamine

Foto: Reti Kokk