Keelpillid

Keelpilli eriala peamiseks tugevuseks on mitmekülgsus – ühelt poolt traditsioonide hindamine ja esituslaadide teoreetiline tundmine, teisalt konkreetne side tänapäevase esituskunsti praktikaga.

Hinnatud õppejõud toetavad personaalset lähenemist, mis aitab igal üliõpilasel täita oma kõrgeimat kunstilist ja intellektuaalset potentsiaali.

Erialatundide, ansambli- ja orkestripraktika kõrval rikastavad õppetööd ka regulaarselt toimuvad oma ala spetsialistide meistrikursused. Samuti on võimalus osaleda erinevates muusikalistes projektides, mille kaudu üliõpilased omandavad oskusi, mis võimaldavad neil edukalt hakkama saada ja kohaneda tänases kiiresti muutuvas töökeskkonnas.

Õppekava aitab keelpillimängijatel valida tee, mis sobib kõige paremini nende individuaalsete – nii akadeemiliste kui ka muusikaliste – eesmärkide saavutamiseks.

Instrumendid: viiul, vioola, tšello, kontrabass, harf, klassikaline kitarr, kannel