Õppejõudude ja töötajate õpiränne

EMTA õppejõududel ja administratiivtöötajatel on Eramus+ ja Nordplus programmide raames võimalus minna õpetama või koolitustele nii Euroopa kõrgkoolidesse kui partnerkoolidesse väljaspool Euroopa Liitu. Samuti on võimalik kutsuda välisriikide töötajaid nii partnerkoolidest kui erinevatest erialastest organisatsioonidest (sh vabakutselisi eksperte) EMTAsse. Lisaks on võimalik ellu viia rahvusvahelisi arendusprojekte. 

Õppejõudude ja töötajate vahetus hõlmab kahte liiki mobiilsust:

  1. Õpetamise eesmärgil ehk nn klassikaline õppejõudude mobiilsus, kus partnerkõrgkoolis viiakse läbi õppetöö (sealhulgas ka sissetulevate ekspertide õppetöö EMTAs);
  2. Koolituslähetused koolidesse või ettevõtetesse, mis on suunatud nii akadeemilistele kui administratiivtöötajatele. Töötajate täienduskoolitused kooskõlastame eelnevalt EMTA rektoraadiga, palun saatke täidetud STT_taotlusvorm välissuhete osakonda, erasmus@eamt.ee.

Sissetulevate ekspertide taotlusi võtame vastu jooksvalt, kuid palume need saata aegsasti (soovituslikult 2 kuud) enne planeeritud õppetegevust aadressil erasmus@eamt.ee

 

Osalemiskriteeriumid


Programmis osaleja peab olema saatva organisatsiooni lepinguline töötaja (sh töö-, töövõtu- ja/või käsunduslepingu alusel). Õpetama on võimalik minna Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kõrgkoolidesse, kellega on sõlmitud koostööleping või mis kuuluvad Nordplusi temaatilistesse võrgustikesse.

Programmiriikide vahelise õpirände toetuste andmisel pannakse rõhk õppejõudude koolitusperioodidele, mis võimaldavad neil arendada oma pedagoogilisi ja õppekava koostamise oskusi.

 

Lähetuse kestus


  • Kui Nordplusi õppejõuvahetus võib kesta ka ainult ühe päeva, siis Erasmus+ Euroopa sisese õpirände puhul peab õpetamine või koolitus kestma minimaalselt 2 päeva ning üleilmse õpirände puhul 5 päeva, millele lisanduvad reisipäevad.
  • Õpetamise puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi ühe töönädala kohta. Üheks nädalaks peetakse siinkohal 7 päeva 5 tööpäevaga. Kui õppejõud viibib lähetuses üle 5 tööpäeva, peab läbiviidava õppetöö maht olema proportsionaalselt jaotatud nende päevade vahel, mis ületavad 5 tööpäeva.
  • Kui õpetamistegevus on ühe välismaal veedetud perioodi jooksul ühendatud koolitustegevusega, lühendatakse nädala (või lühema perioodi) minimaalset õpetamistundide arvu nelja tunnini.


Vormistamine ja aruandlus


Enne lähetust
Enne lähetust tuleb täita ja allkirjastada mobiilsusleping/tööplaan ning grandileping, millega määratakse reisi- ja elamistoetus vastavalt lähetuse pikkusele ning reisi distantsile.

Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne
Mobiilsusleping (õpetamine)
Mobiilsusleping (sissetulev ekspert)
Mobiilsusleping (koolitus)

Grandileping (õpetamine / koolitus / õpetamine ja koolitus)
Grandileping (sissetulev ekspert)

Erasmus+ üleilmne õpiränne
Mobiiilsusleping (õpetamine) 2020, 2019, 2018
Mobiilsusleping (koolitus) 2020, 2019, 2018
Grandileping 2020, 2019, 2018

Nordplus
Grandileping

Lähetuse ajal
Erasmus+ lähetuse puhul peab partnerülikool või vastuvõttev organisatsioon allkirjastama kinnituskirja. Kinnituskiri tuleb esitada EMTA välissuhete osakonda.

Pärast lähetust
Lähetuse järel tuleb täita sisuaruanne, Erasmus+ puhul Mobility Tool portaalis (aruande täitmiskutse saadetakse portaali kaudu automaatselt pärast lähetuse toimumist), Nordplusi aruanne tuleb edastada koordinaatorile meili teel.

Lisaks täidetakse raamatupidamises kuluaruanne, millele tuleb lisada reisidokumendid (pardakaardid, vajadusel teised kulusid tõendavad dokumendid).


Rahastamine


Töötajate õpiränded vormistatakse lähetusena. Programmide eelarvest saab maksta reisitoetust ning elamiskulude toetust.
Sissetulevate ekspertide ja sissetulevate õppejõudude puhul, kelle mobiilsust rahastatakse EMTA Erasmus eelarvest, peame väljamakstavalt grandilt Eestis kehtiva maksusüsteemi alusel kinni tulumaksu (20%).

Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne
Õppejõudude ja töötajate elamiskulude piirmäärad 2018-2019
Õppejõudude ja töötajate elamiskulude piirmäärad 2019-2021

Erasmus+ üleilmne õpiränne
Elamistoetus 180 EUR päevas

Reisitoetus arvestatakse linnade vahelise distantsi järgi vastavalt Erasmus+ vahemaa kalkulaatorile

Nordplus
Päevamäär 70 EUR
Nädalastipendium (5-7 tööpäeva) 355 EUR
Reisitoetus 330 EUR, Islandi puhul 660 EUR


Lisainfo:

Mari Köhler (Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne, väljaminevad töötajad, sissetulevad eksperdid)
erasmus@eamt.ee
+372 6675 760

Kai Kiiv (Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne, sissetulevad töötajad)
kai.kiiv@eamt.ee
+372 6675 721

Hanneleen Pihlak (Erasmus+ üleilmne õpiränne, Nordplus)
hanneleen.pihlak@eamt.ee
+372 6675 779