Avatud akadeemia

Avatud akadeemia õppevorm pakub paindlikku võimalust täiendada oma teadmisi töö kõrvalt ning võimaldab valida enesetäiendamiseks tasemeõppe aineid oma huvist lähtuvalt.

Avatud akadeemias õpitakse aineid koos tasemeõppe üliõpilastega. Läbitud ainete tulemusi on võimalik järgnevates õpingutes arvestada. Võimalik on koostada endale individuaalne õppekava, valides huvipakkuvaid aineid EMTA ainekataloogist.

Täienduskoolituskeskus väljastab avatud akadeemia õppevormis läbitud õppeainete kohta tunnistuse.

2021/2022 õppeaasta sügissemestri õppeainetele saab registreeruda kuni 10. septembrini 2021.

Avatud akadeemia õppevormis  rakenduvad EMTA-s kehtivad õppeteenustasud vt Õppeteenustasud – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (eamt.ee) Õppetasu arvestamine toimub vastavalt ainepunkti hinnale.

 

Korduma kippuvad küsimused


 • Kas avatud akadeemiasse peab kandideerima? Kas avatud akadeemias õppimiseks peab olema keskharidus? Avatud akadeemias on võimalik õppida tasemeõppe aineid täiendusõppe eesmärgil, kuid õppimiseks pole vaja sooritada sisseastumiseksameid. Piiranguks võib olla õpperühma suurus või konkreetse õppeaine eeltingimuste täitmine. Keskharidus on vajalik, sest tegemist on ülikooli tasemel õpingutega. Avatud õppes õppimisele ei ole takistuseks, kui on sooritamata mõni riigieksamitest.
 • Mida saab õppida? Põhimõtteliselt saab valida kõiki aineid. Takistuseks võib aga olla teatud ainetes eeltingimuste täitmine ja piirangud osalejate arvus. Küsimuste korral saab nõuannet aadressil ene.kangron@eamt.ee
 • Kuidas leida õppeaine toimumise aega ja kohta? Õppeained on nähtavad EMTA tunniplaanis hiljemalt 2 nädalat enne semestri algust.
 • Kuidas registreeruda? Avatud akadeemias õppimiseks tuleb saata sooviavaldus, milles palume märkida valitud aine(d) koos ainekoodi(de)ga. Avalduse palume saata e-postiga aadressil tkk@eamt.ee.
 • Mis toimub pärast registreerumist? Õppijale saadetakse e-kiri, milles kinnitatakse õppeaines osalemist ning antakse juhiseid õppeinfosüsteemi kasutamiseks. Õppima asumiseks sõlmib EMTA õppijaga lepingu. Õppima saab asuda vastavalt tunniplaanile, enne arve vormistamist on võimalik ainete valikut muuta. Aineid on võimalik lisada ka hiljem, lähtuvalt nende algusaegadest.
 • Kuidas toimub õppe eest tasumine? Õppetöö eest tasumise tähtajad, samuti õppetööst loobumise tingimused sätestatakse lepingus. Pärast lepingu sõlmimist väljastab EMTA täienduskoolituskeskus õppijale e-posti teel arve. Arve tuleb tasuda Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia arvelduskontole.
 • Kas Avatud akadeemias õppijal on võimalik õppelaenu taotleda? Avatud akadeemias õppijal pole üliõpilase staatust ja seetõttu ei saa õppelaenu taotleda, samuti ei laiene õppijale üliõpilase teised õigused: õigus akadeemilisele puhkusele, õppetoetustele, üliõpilaspiletile (ISIC kaart).
 • Kas avatud akadeemias õppides on õigus õppepuhkusele töölt? Töötajal on õigus saada koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, sellest 20 kalendripäeva eest makstakse keskmist palka. Tõendi õppimise kohta saab avatud akadeemiast (e-kirjaga tkk@eamt.ee) pärast seda, kui semestri õppeained on deklareeritud.
 • Kelle käest saab nõu ja abi, kui õpingute jooksul tekib küsimusi? Õpingutega seotud asjaajamise osas (registreerimine, arve maksmine, dokumentide väljastamine) palume pöörduda avatud akadeemia spetsialisti poole e-kirjaga tkk@eamt.ee või tel 6675 757.
  Õpingute sisu osas palume pöörduda täienduskoolituskeskuse juhataja poole aadressil ene.kangron@eamt.ee või tel 6675761.