Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond

SA Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond on loodud 2017. aastal EMTA poolt muusika-, teatri- ja kultuurikorraldusliku hariduse käekäigule kaasaaitamiseks, nende valdkondade edendamiseks heategevusliku toetamise eesmärgil rahaliste vahendite sihipärase kogumise, valitsemise, kasutamise ja jagamise kaudu.

EMTA Fondi eesmärkideks on:

 • teha koostööd toetajatega rahaliste allikate leidmiseks;
 • vahendada sihtotstarbelisi stipendiume ja toetusi;
 • anda välja preemiaid ja tunnustusauhindu;
 • rahaliselt toetada loomingulisi ja teadusprojekte;
 • paigutada annetustena, pärandina ja majandustegevusest laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt ning EMTA Fondi eesmärke silmas pidades.

Fond kasutab oma tulusid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, ta ei anna ega garanteeri laene.

EMTA Fond võib asutada allfonde. Allfondid võivad olla nimelised või mingil kindlal eesmärgil (näiteks mõne eriala tudengite või mõne valdkonna teadus- või loometegevuse toetamiseks) loodud.

EMTA Fondil on alljärgnevad allfondid:

 • Tõnu Kaljuste nimeline allfond

  Tõnu Kaljuste nimeline allfond – eesmärgiks on stipendiumi läbi toetada EMTA üliõpilasi, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire. 

  Allfond on loodud 2020. aastal Eesti Ameerika Fondi poolt. Allfondi komisjoni kuuluvad Tõnu Kaljuste, Eero Raun, Kaspar Mänd ja Kritiina Kermes.

 • Aago Räätsa nimeline allfond

  Aago Räätsa nimeline allfond  eesmärgiks on toetada varajase muusika õpet EMTAs, eelkõige plokkflöödi ja barokkflöödi erialal läbi stipendiumite maksmise tudengitele erialaseks enesetäiendamiseks. 

  Allfond on loodud 2020. aastal Mari-Anne Räätsa poolt, komisjoni kuuluvad Imbi Tarum, Kristel Pappel, Reet Sukk ja Anne Tüür.

 • EMTA lavakunstikooli allfond

  EMTA lavakunstikooli allfond – eesmärk on toetada EMTA lavakunsti osakonda järgmiste tegevustega: lavakunsti osakonna üliõpilastele stipendiumite maksmine, lavakunsti osakonna loominguliste ja teadusprojektide rahaline toetamine ning muude lavakunsti osakonna tegevuste rahaline toetamine vastavalt allfondi komisjoni otsustele.

  Allfondi asutasid 2021. aastal lavakunstikooli 10. lennu vilistlased Elmar Trink, Katrin Nielsen, Anu Lamp ja Aivar Simmermann. Allfondi komisjoni kuuluvad Anu Lamp, Elmar Trink, Merle Karusoo ja Jaak Prints.

Annetused

EMTA Fond kogub oma eesmärkide täitmiseks annetusi. Annetamine on EMTA vilistlaste, partnerite ja sõprade võimalus toetada akadeemia tudengeid, loome- või teadusprojekte ja premeerida parimaid. Sihtotstarbeline annetamine on võimalus siduda veelgi tugevamalt oma nimi EMTA tulevikuga läbi nimelise stipendiumi. Annetajad võivad fondile annetada rahalisi või muid rahalises vääringus mõõdetavaid vahendeid (väärtpaberid, autorite varalisi õigusi jm vara).

Annetusi võib teha juba loodud allfondi, märkides annetuse juurde allfondi nime.

Samuti võib annetaja määrata kindlaks annetuse kasutamise otstarbe – stipendium, preemia jne, kuid ei pea seda tegema. Sihtotstarbelisi annetusi ja pärandusi kasutatakse ainult annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil – näiteks stipendiumide maksmiseks. 

Uue allfondi loomiseks tuleb esitada EMTA Fondile e-kirja teel aadressile fond@eamt.ee vabas vormis avaldus ning EMTA Fond valmistab ette annetuslepingu, kus näidatakse ära annetuse eesmärk, annetuse suurus (ja regulaarsus) ning muud annetaja soovid annetuse kasutamiseks, samuti allfondi komisjon jms. Allfondi asutamise otsustab EMTA Fondi nõukogu ning juhataja sõlmib annetajaga allfondi asutamislepingu.

Annetaja poolt kindlaks määramata otstarbega annetuste puhul otsustab EMTA Fondi nõukogu annetuste kasutamise.

SA Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond kuulub Tulumaksuseaduse § 11  alusel tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja ning seetõttu on EMTA Fondile tehtud annetused tulumaksusoodustusega vastavalt Tulumaksuseaduse § 11, § 27 ja § 49. Tagamaks tulumaksuvabastuse palume annetuste juurde märkida annetaja isikukood (füüsilised isikud) või registrikood (juriidilised isikud).

Annetusi saab teha EMTA Fondi arveldusarvele LHV Pangas: EE817700771002881352.

 

Lisainfo:
Marko Lõhmus
SA Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fondi tegevjuht
fond@eamt.ee