Muusika interpretatsioon

Muusika interpretatsiooni osakonnas on võimalik õppida kõiki tähtsamaid klassikalise- ja nüüdismuusika instrumente: klahvpille (klaver, orel, klavessiin, akordion), keelpille (viiul, vioola, tšello, kontrabass, harf, klassikaline kitarr, kannel), puhkpille (flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba), löökpille, samuti klassikalist laulu ja kooridirigeerimist. Magistriõppes lisanduvad erialade valikusse orkestri- ja puhkpilliorkestri dirigeerimine, kammeransambel ja saateklass.

Paljud muusika interpretatsiooni osakonna erialaõppejõud on tegevinterpreedid, kes annavad regulaarselt kontserte Eestis ja välisriikides. Lisaks külastavad EMTA-t tihti rahvusvaheliselt tuntud interpreedid ning õppejõud kõikjalt maailmast, kes annavad meistrikursusi ning külaliskontserte. EMTA interpretatsioonistuudio programmi raames on üliõpilastel võimalus kuulata kõigi interpretatsioonierialade õppejõudude tunde.

Õppekavas on kesksel kohal eriala, ansambli- ja orkestrimäng või ooperistuudio; õpitakse ka muusikateooriat ja -ajalugu, samuti teisi humanitaaraineid. Väga oluline on praktiline erialane tegevus, mille käigus avanevad üliõpilasel regulaarselt võimalused osaleda konkurssidel ja esineda kontsertidel, muuhulgas EMTA suures saalis. Väljapaistvatel tudengitel on võimalus kandideerida stipendiumidele ja ülesastumistele orkestrisolistina ning anda sooloõhtuid EMTA kontserdisarjades.

Erialalist õpet viiakse läbi kõrgetasemelises õpikeskkonnas. Klaveritunnid toimuvad tipptasemel kontsertklaveritel ning ka harjutusklassides on suurepärased instrumendid. Keel-, puhk- ja löökpillipark on pidevalt uuenev, üliõpilasel on võimalik taotleda sealt õpinguteks kvaliteetseid instrumente.

Muusika interpretatsiooni õppekava läbinud üliõpilased suudavad vastavalt oma erialale tegutseda professionaalse muusikuna – solisti, orkestrandi, ansamblimängija, kooriartisti, dirigendina jne. Lisaks on võimalik omandada ka õpetaja kvalifikatsioon.

Muusika interpretatsiooni osakonna vastutusalas on järgmised õppekavad:

  • Muusika interpretatsioon (bakalaureuseõpe, magistriõpe, õppekeel eesti keel);
  • Classical Music Performance (bakalaureuseõpe, magistriõpe, õppekeel inglise keel).

Muusika interpretatsiooni osakonna põhimäärus