Koolituskalender

Koolitustele registreerida saab täienduskoolituskeskuse õppeinfosüsteemis: sise.eamt.ee/tk (kui kursuse infolehel pole märgitud teisiti)

 

TASUTA KURSUSED

Kursused viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku koolitustellimusena ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames Euroopa Liidu kaasrahastuse toel.

Traditsioonilised alused ja uued suunad keelpilliõpetuse didaktikas 30. juuni – 6. juuli

Muusikakooli kaasaegne teooriaõpetaja  26. august, 28. september, 19.–20. oktoober

Noodigraafika tarkvara 7.8., 14.15. september

Rütmimuusika muusikaõpetuses 13.–15. september, 18.–20. oktoober

Hääleseade rakendamine töös laste- ja noortekooridega 14., 21. september, 05., 12., 26. oktoober

Digitehnoloogia rakendamine muusikatundides 21. september, 12., 26. oktoober, 16. november

Uued tuuled – dünaamiline klaveriõpe muutuste teel 1. sessioon 21.–22. septembril 2. sessiooni kuupäevad täpsustuvad 1. septembriks

Pillimäng muusikatunnis 27.–29. september, 1.–3. november

Koolieelse muusikakasvatuse didaktilised alused 4.–6. oktoober, 22.–24. november

Tänapäevase akordioniõppe ja repertuaari kujundamine 5., 6., 12., 13. oktoober

Muusikatehnoloogia erinevad tahud muusikaõpetajatele 18., 25. oktoober, 09., 16. november

Klassikalise kitarri õpetaja pädevuste arendamine 24.–25. oktoober, 23.–24. november

Hääleimprovisatsioon ja loovuse arendamine muusikaõpetuses septembris/oktoobris 2024, kuupäevad täpsustuvad 26. augustiks

 

KURSUSED

Suvekursus noortele vask- ja löökpillimängijatele 1.–6. juuli

VIII suvekursus noortele pianistidele Haapsalus 5.–10. august

Pärnu suvekool 2024 (üldhariduskooli muusikaõpetajatele) 5.–8. august

Pärnu suvekool „Meretäis muusikat“ (koolieelse lasteasutuse muusikaõpetajatele) 12.–15. august KOHAD ON TÄITUNUD

Pärnu suvekool 2024 (kooliteatrite ja teatriringide juhendajatele) 21.–24. august

 

INDIVIDUAALKURSUSED

Hääle kasutamine kõnes ja laulus (Vilja Sliževski) Kokkuleppel

 

MIKROKRAADIPROGRAMMID

Mikrokraadiprogramm: Muusikaproduktsioon ja laulukirjutamine

Mikrokraadiprogramm: Muusikapsühholoogia

Mikrokraadiprogramm: Muusikapedagoogika

Koolitusprogrammid

 

Muusikateraapia algkursus 2024-2025 Õppekava

Muusikateraapia põhikursus 2024-2026 Õppekava

Teraapiline teater 2024-2025

 

Meistrikursused


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimub ka palju põnevaid meistrikursusi. Täpsemat infot leiab sündmuste kalendrist, filtriks vali „meistrikursus“.