Akadeemiline nõu ja abi

Akadeemilise nõu ja abi saamiseks on üliõpilasel võimalik pöörduda õppeosakonda õppekorralduse spetsialisti või õppeosakonna juhataja poole.

Õppeosakonna eesmärk on koordineerida ja korraldada akadeemia tasemeõppe õppetegevust ja sellega seotud arendustegevust; koguda, analüüsida ja vahendada õppetööalast informatsiooni; nõustada akadeemia personali ja üliõpilasi õppetööga seotud küsimustes

Õppeosakonna tegevusvaldkonnad on:

  • Üliõpilaste vastuvõtu ja õppima asumise korraldamine ja koordineerimine, sisseastujate nõustamine.
  • Üliõpilasarvestuse pidamine ja lõpudokumentide vormistamine.
  • Õppetegevuse kavandamine, õppekavaarenduse toetamine.
  • Akadeemia liikmeskonna õppekorralduslik nõustamine.

Pöördu õppeosakonda, kui

  • soovid abi õpingukaardi koostamisel või korrigeerimisel;
  • vajad tõendit õppimise või õpitulemuste kohta;
  • sul on tekkinud akadeemiline mahajäämus;
  • vajad abi seoses akadeemilise puhkusega;
  • tunned, et sinu õigusi on rikutud;
  • sa ei ole rahul pakutavate õppetingimuste või õppekorraldusega.

Õppeosakonna töötajal on õigus pöörduda üliõpilase poole ning leida koostöös lahendus, kui üliõpilasel on tekkinud akadeemiline mahajäämus ja üliõpilane ei ole näidanud üles initsiatiivi oma õppevõlgnevuste likvideerimisel.

Üldinfo:
Jane Kreek

Erialapõhine info:
Lilian Rajavee-Salundo (KL, KS, OR, AK, KP, PP, LP, LA, KA, SA, VM)
Katrin Puur (KD, OD, JM, PM, MP, IP, PE, KK, IM, MT, EL, HL, AV, HR)
Margit Võsa (doktoriõpe, VÕTA, vastuvõtt)
Angela Mooste (LK, TK)
Liina Jääts (CPPM)
Hanneleen Pihlak (CoPeCo)

Teaduseetika nõustaja: 
Marju Raju