Karjäärikeskus

Kohtumiseks palume aeg eelnevalt kokku leppida. Nõustamine on EMTA tudengitele tasuta.

Individuaalse kohtumise aja kokkuleppimiseks kirjutada kaari.kiitsak-prikk@eamt.ee. Nõustamine on võimalik ka online-kohtumisena.

Karjäärinõustamisteenus on loodud selleks, et aidata üliõpilasi karjääri planeerimisega seotud otsuste tegemisel ning pakkuda toetust erialase rakenduse leidmisel ja arendamisel. EMTAs toimub karjäärinõustamine individuaalsete kohtumiste käigus.

Karjäärinõustaja abiga on hea:

  • saada infot teadlikust karjääriplaneerimisest, õppimisvõimalustest, tööturu olukorrast ja erialastest karjäärivõimalustest;
  • tegeleda eneseanalüüsi, oma tugevuste-nõrkuste, unistuste ja võimalustega;
  • teadvustada oma karjäärialaseid eesmärke ja planeerida nende saavutamiseks vajalikke tegevusi;
  • lihvida aja- ja enesejuhtimise oskusi;
  • koostada CVd, motivatsioonikirja ja muid tutvustusmaterjale;
  • valmistuda tööintervjuuks.

Karjäärinõustamise teenuse kohta saate tagasisidet anda SIIN.

Karjääriplaneerimine on vastutuse võtmine oma elukestva arengu ja rahuldustpakkuva eneseteostuse eest. Karjääriteemaga tegelemine on järjest aktuaalsem nii tööellu suunduvate kui ka juba aktiivselt tööturul osalevate inimeste jaoks.

Karjääri planeerimisest võid lisa uurida siit: