Teadus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on evalveeritud teadus- ja arendusasutus, mis arendab teadustööd peamiselt muusikateaduse, teatriteaduse, muusikapedagoogika ja interpretatsioonipedagoogika ning kultuurikorralduse erialadel. Teaduserialade õppejõudude, teadustöötajate, magistrantide ja doktorantide kõrval osalevad teadustöös ka mitmed loominguliste erialade esindajad – interpreedid, heliloojad, näitlejad ja lavastajad, kelle uurimistöö on tihedalt seotud nende loomingulise praktikaga (loomeuurimus, artistic research). Uuritavad teemad on ühel või teisel moel seotud muusika ja teatriga, kultuurikorralduse erialal ka teiste kunstialade ja kultuurieluga laiemalt. Kesksel kohal on Eesti kultuuri uuringud.

Doktorantuuris on avatud kaks õppekava: Muusikateadus ning Muusika ja teatrikunst. Neist viimane tegeleb loomeuurimusega. Õppekavadel on ühine doktorinõukogu.

Alates 2009. aastast on EMTA nelja ülikooli (TÜ, TLÜ, EMTA, EKA) ühendava Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) liige, koordineerides 2009–2015 selle tegevust. 2016. aastal hakkas Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koordineerima Tallinna Ülikool.