Teadus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimub teadustöö peamiselt muusikateaduse, teatriteaduse, muusikapedagoogika ja interpretatsioonipedagoogika ning kultuurikorralduse erialadel. Teaduserialade õppejõudude, teadustöötajate, magistrantide ja doktorantide kõrval osalevad teadustöös ka mitmed loominguliste erialade esindajad – interpreedid, heliloojad, näitlejad ja lavastajad, kelle uurimistöö on tihedalt seotud loomingulise praktikaga (artistic research). Uuritavad teemad on ühel või teisel moel seotud muusika ja teatriga, kultuurikorralduse erialal ka teiste kunstialade ja kultuurieluga laiemalt.

Doktorantuuris on avatud kaks õppekava: Muusikateadus, Muusika ja teatrikunst (loominguline suund). Doktoriõpet juhib EMTA doktorinõukogu, millesse kuulub nii teadlasi kui ka loovisikutest professoreid ja dotsente.

Alates 2009. aastast on EMTA nelja ülikooli (TÜ, TLÜ, EMTA, EKA) ühendava Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) liige ja koordineeris 2009-2015 selle tegevust. 2016. aastal hakkas Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koordineerima Tallinna Ülikool prof Marek Tamme juhtimisel.