Kultuurikorraldus

Miks õppida kultuurikorraldust?

Tänapäeva maailmas on vaja eri valdkondi tundvaid mitmekesiste oskustega inimesi. Aga elus on enamat kui tõhus asjaajamine – kunsti ja kultuuri tundmine annab tugeva aluse väga erinevate vajalike ja väärtuslike eesmärkide nimel töötamiseks ning oskuse teha seda eetiliselt ja kestlikult. Me otsime inimesi, kes soovivad töötada kunsti ja kultuuri alal, innustada ja juhtida väga mitmepalgelisi ettevõtmisi, mis ühendavad erinevaid inimesi ja valdkondi. Kultuurikorralduse magistriõpe annab oskused ja teadmised kiiresti muutuvas maalimas kultuurivaldkonna professionaalina töötamiseks ja arenemiseks.

Uuendatud kaheaastane magistriõppekava innustavale kultuurikorraldajale

Kaheaastane ingliskeelne kultuurikorralduse magistriõppekava on loodud koostöös Estonian Business Schooliga. Rahvusvaheline õppekava on tudengikeskne ja praktilise suunitlusega, õppejõududeks on oma ala tipud üle Euroopa. Kultuurikorralduse magistriõpe pakub teooriat ja praktikat ühendavat uudset lähenemist töö käigus teadmiste kinnistamiseks ja oskuste omandamiseks inimestele, keda huvitab kunsti ja kultuuri ning muude ühiskonnaelu osade vahel ühenduste loomine. Õppekava läbinud üliõpilased on oskuslikud vahendajad ja toetajad, keda vajatakse nii kultuurisektoris kui ka eri valdkondades üha juurde tekkivatel uutel ametikohtadel.

Õppekava, mis keskendub sinule

Uuendatud õppekava on üles ehitatud ülesandepõhise õppena, mis tähendab, et iga tudengit julgustatakse valima oma isiklik ülesanne või projekt, millest saab tema õpingute selgroog. Ülesandepõhise õppe üks paljudest eelistest on aktiivõpe – uute teadmiste ja oskuste omandamine otse töökeskkonnas. Kui sul on omaenda ülesanne juba olemas (näiteks projekt, millega tegeled praegusel töökohal), saad oma õpingud selle ümber üles ehitada ning kasutada õppejõudude, külalisekspertide ja kaastudengite abi. Pakume sulle õpikogemust, mille käigus saad uurida, arutada ja luua seoseid päriselus ette tulevate probleemide lahendamiseks. Soovi korral võid oma projekti siduda magistritööga, mis aitab veelgi paremini teooria ja praktika vahel seoseid luua. Tugeva akadeemilise alusega õppekava annab sulle vajalikud analüüsioskused uudsetele olukordadele ja projektidele terviklikult ja tasakaalustatult lähenemiseks.

Eksperdid Eestist ja mujalt

Magistriprogrammis õpetavad meie rahvusvahelisse kontaktide laia võrgustikku kuuluvad oma ala tipud Eestist, Soomest, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja mujalt.

Tegus vilistlaste kogukond

Magistriprogrammi on lõpetanud üle 70 inimese, kelle seas on nii juhte, konsultante, ettevõtjaid kui ka õppejõude ja õpetajaid, kes tegelevad kultuurikorralduse akadeemilise valdkonna arendamisega rahvusvahelisel areenil. 

Vilistlased töötavad nii avalikus kui ka erasektoris, sealhulgas riigiasutustes, ülikoolides, teatrites, muuseumites, MTÜdes, sihtasutustes ja eraettevõtetes. 98% meie vilistlastest töötab kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas.

Professionaalsed võrgustikud ja rahvusvahelised projektid

Selleks et pakkuda tudengitele rohkem võimalusi ning toetada nende ettevõtmisi, soodustada kokkupuuteid kultuurivaldkonna uute suundumustega ja olla abiks kogemuste vahetamisel, kuulub kultuurikorralduse magistriõppekava mitmesse rahvusvahelisse võrgustikku.

  • ENCATC (Euroopa kultuurihalduse koolituskeskuste võrgustik)
  • Erasmus
  • Nordplus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse magistrikraad annab kultuuriväljal tuule tiibadesse.

Järgmine vastuvõtt kultuurikorralduse erialale toimub 2023. aastal.