Kultuurikorraldus

Kultuurikorraldus on eriala, mis ühendab kunsti, majanduse ja halduse, luues ühiskonnas uut tähendusrikkust. Kultuurikorraldaja on mitmekülgne professionaal, kes kannab muutuste keskmes olles näiteks vahendaja ja võimaldaja, juhtija ja elluviija, esindaja või mõtestaja rolle, selleks et kunst ja kultuur ning publik kokku tuua.

Miks õppida kultuurikorraldust?

Tänapäeva maailmas on vaja eri valdkondi tundvaid mitmekesiste oskustega inimesi. Aga elus on enamat kui tõhus asjaajamine – kunsti ja kultuuri tundmine annab tugeva aluse väga erinevate vajalike ja väärtuslike eesmärkide nimel töötamiseks ning oskuse teha seda eetiliselt ja kestlikult. Kultuurikorraldus on neile, kes soovivad töötada kunsti ja kultuuri alal, innustada ja juhtida väga mitmepalgelisi ettevõtmisi, mis ühendavad erinevaid inimesi ja valdkondi. Kultuurikorralduse magistriõpe annab oskused ja teadmised kiiresti muutuvas maailmas kultuurivaldkonna professionaalina töötamiseks ja arenemiseks.

Uuendatud kaheaastane magistriõppekava inspireerivale kultuurikorraldajale

Kaheaastane ingliskeelne kultuurikorralduse magistriõppekava on loodud koostöös Estonian Business Schooliga. Rahvusvaheline õppekava on tudengi keskne ja praktilise suunitlusega, õppejõududeks on oma ala tipud üle Euroopa. Kultuurikorralduse magistriõpe pakub teooriat ja praktikat ühendavat uudset lähenemist töö käigus teadmiste kinnistamiseks ja oskuste omandamiseks neile, keda huvitab kunsti ja kultuuri ning muude ühiskonnaelu osade vahel ühenduste loomine. Õppekava läbinud üliõpilased on oskuslikud vahendajad ja toetajad, keda vajatakse nii kultuurisektoris kui ka eri valdkondades üha juurde tekkivatel uutel ametikohtadel.

Õppekava, mis keskendub sinule

Uuendatud õppekava on üles ehitatud ülesandepõhise õppena ( ing.k challenge based), mis tähendab, et iga tudengit julgustatakse valima oma isiklik fookusteema või projekt, millest saab tema õpingute selgroog. Ülesandepõhise õppe üks paljudest eelistest on aktiivõpe – uute teadmiste ja oskuste omandamine otse töökeskkonnas. Kui sul on ülesanne juba olemas (näiteks projekt või võtmeprobleem, millega tegeled praegusel töökohal), saad oma õpingud selle ümber üles ehitada ning kasutada õppejõudude, külalisekspertide ja kaastudengite abi. Pakume sulle õpikogemust, mille käigus saad uurida, arutada ja luua seoseid päriselus ette tulevate probleemide lahendamiseks. Soovi korral võid oma projekti siduda magistritööga, mis aitab veelgi paremini teooria ja praktika vahel seoseid luua. Tugeva akadeemilise alusega õppekava annab sulle vajalikud analüüsioskused uudsetele olukordadele ja projektidele terviklikult ja tasakaalustatult lähenemiseks.

Eksperdid Eestist ja mujalt

Magistriprogrammis õpetavad meie rahvusvahelisse kontaktide laia võrgustikku kuuluvad oma ala tipud Eestist, Soomest, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Poolast, Saksamaalt ja mujalt.

Tegus vilistlaste kogukond

Magistriprogrammi on lõpetanud üle 90 inimese, kelle seas on nii juhte, konsultante, ettevõtjaid kui ka õppejõude ja õpetajaid, kes tegelevad kultuurikorralduse akadeemilise valdkonna arendamisega rahvusvahelisel areenil.

Vilistlased töötavad nii avalikus kui ka erasektoris, sealhulgas riigiasutustes, ülikoolides, teatrites, muuseumites, MTÜdes, sihtasutustes ja eraettevõtetes. 98% meie vilistlastest töötab kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas.

Meie lõpetajaid võib näha töötamas sellistel ametikohtadel nagu näiteks:

  • Muusika valdkonnas – muusikaasutuse juht, festivali muusikatoimetaja, koori tegevjuht, kontserdiorganisatsiooni produtsent, vabakutseline dirigent ja koorijuht, filharmoonia juht, muusikaõpetaja ja koguduse muusikajuht, sõltumatu ettevõtja/muusikajuht, orkestri mänedžer jt
  • Teatri valdkonnas – teatrijuht, teatri noortetöö juht, teatri turundusjuht, etendusosakonna juhataja, vabakutseline etenduskunstide juht, teatri turundusassistent jt
  • Hariduse valdkonnas – erinevad ametikohad õpetamisest administraatorini kunstikõrgkoolides, professionaalne mentor jt
  • Filmi ja meedia valdkonnas – nädalalehtede muusikatoimetaja; ülemaailmse sisu voogesituse platvormi müügijuht jne
  • Muuseumites – muuseumi juht, kommunikatsioonijuht, ürituste ja arendusjuht jt
  • Kirjanduse valdkonnas – riigiasutuse kirjandusnõunik, raamatukogude võtmekliendihaldur, raamatukogu turundusspetsialist jt
  • Kujutavate kunstide valdkonnas – näituse kuraator, arhitektuurikorralduse, – kommunikatsiooni ja kunstioksjonite arendamise kommunikatsioonijuht

Professionaalsed võrgustikud ja rahvusvahelised projektid

Selleks et pakkuda tudengitele rohkem võimalusi ning toetada nende ettevõtmisi, soodustada kokkupuuteid kultuurivaldkonna uute suundumustega ja olla abiks kogemuste vahetamisel, kuulub kultuurikorralduse magistriõppekava mitmesse rahvusvahelisse võrgustikku.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse magistrikraad annab kultuuriväljal tuule tiibadesse!