Mikrokraadiprogrammid

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia peab oluliseks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke õppimisvõimalusi, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist, aga ka olemasolevate teadmiste täiendamist.

EMTA mikrokraadiprogrammid on pikemad tervikliku sisuga täiendusõppeprogrammid, mis on loodud tasemeõppekava ainete põhjal. Programmid annavad võimaluse täiendada teadmisi või omandada uus pädevus mõnes kitsamas valdkonnas.

EMTA mikrokraadiprogrammid on koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni.

Akadeemia mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d. Programmides on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et need on üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad rühmaainetes vajadusel koos üliõpilastega. Õppimine on tasuline. Programmi läbinu saab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täiendusõppe tunnistuse.

Vastuvõtt mikrokraadiprogrammidesse

Mikrokraadiprogrammi pealkirjale klõpsates leiad täpsema informatsiooni programmi sisu ja vastuvõtutingimuste kohta. Programmid on leitavad siit.

Lisateave aadressil tkk@eamt.ee