Üldinfo

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on muusikale ja teatrile spetsialiseerunud avalik-õiguslik ülikool. EMTAs võib bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel õppida kõiki tähtsamaid muusika ja teatrikunstiga seotud erialasid – orelist ja klavessiinist džäss- ja pärimusmuusikani. EMTA lavakunsti osakond valmistab ette tulevasi näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge. Lisateavet osakondade ja erialade kohta leiab siit.


EMTA visioon ja missioon


Visioon. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on tunnustatud ja atraktiivne haridus-, teadus- ja kultuurikeskus, kes, seistes kõrge professionaalsuse eest, kannab rahvuskultuuri traditsioone ja arendab aktiivselt rahvusvahelist koostööd avatuna loomingulistele ideedele, erinevatele teadusuuringutele ning uudsetele valdkondadevahelistele projektidele.

Missioon. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia missioon on hoida, arendada ja tutvustada eesti kultuuri  kõrgtasemel muusika- ja teatriõppe ning teadustöö ja loometegevuse kaudu. 


EMTA põhiväärtused


Loomingulisus: loome võimalused loovuse mõtestatud ja tähendusrikkaks avaldumiseks kõrgtasemel.

Mängulisus: mõistame, et loomingulise tegevuse alus on mängulisus ja otsingulisus, et uudsed  lähenemised saaksid sündida ja õitseda. 

Meisterlikkus: pürgime meisterlikkuse poole, jagame ideid ja teadmisi ning õpime ja kasvame  järjepidevalt. Sellega oleme eeskujuks praegustele ja tulevastele muusika- ja teatrivaldkonna loojatele.

Pühendumus: tunnustame kutsumusele pühendumusega järgnemist, mis on vajalik loomingulise kõrgtaseme saavutamiseks. Loome pühendumist soodustava keskkonna, mis võimaldab avastada nii valitud eriala ajatuid tõdesid kui ka luua värskeid tõlgendusi ja uut teadmist.

Rahvuskultuuri kestmine: mõistame oma unikaalset vastutust, et hoida ja kasvatada muusika- ja  teatrikunsti põlvkondi, kes kindlustavad Eesti muusika- ja teatrikunsti rolli rahvuslikus identiteedis  ka tulevikus. Anname aru oma töö märgilisest mõjust Eesti kultuuri hoidmisele ja arendamisele.

Avatus: oleme avatud erinevatele kunsti-, õppe- ja teadussuundadele, muusika- ja teatristiilidele ning lähenemistele. Jagame ideid ja teadmisi ning julgeme tunnistada eksimusi. Otsime üheskoos ja  avatult parimaid lahendusi.  

Võrdne ja lugupidav kohtlemine: kohtleme kõiki tudengeid, kolleege ja partnereid austusega ning tunnustame nende edu ja saavutusi.

Õppekeskkond


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat peetakse üheks kõige funktsionaalsemaks muusikaõppeasutuseks Euroopas. Akadeemial on kaks õppehoonet: üks väga moodne ja teine keskaegne. Kaasaegne õppehoone – 13 500 m2 suurune ehitis – asub Tallinna kesklinnas, lavakunsti osakonna renoveeritud hoone asub aga Toompeal, mille lugu ulatub tagasi 14. sajandisse.

2019. aastal avas muusika- ja teatriakadeemia uue kontserdi- ja teatrimaja. 6000-ruutmeetrise keskuse südameks on maailmatasemel akustika ja väga heade tehniliste võimalustega 482 istekohaga kontserdisaal, mis sobib suurepäraselt klassikalise muusika, aga ka muude muusikastiilide esitamiseks. Lisaks asub kontserdi- ja teatrimajas 130 pealtvaatajat mahutav black box, mida kasutavad eelkõige lavakunsti ja kaasaegsete etenduskunstide tudengid ning džässmuusikud. Viiekordsesse hoonesse rajati ka multimeediakeskus ning džässi ja varajase muusika õppeklassid. Virtuaalsete meistriklasside ja kontsertide läbiviimiseks on sisse seatud kaks LoLa (Low Latency Audio Visual Streaming System) viitevaba heli ja video ülekandetehnoloogiaga õppeklassi.

Akadeemias asub 150-kohaline kammersaal, kuni 77 õpilasele mõeldud suur auditoorium, 40-kohaline barokkoreliga proovisaal, ooperistuudio, elektroonilise muusika- ja helistuudio, raamatukogu ja kohvik. Lisaks on kasutusel üle 90 õppe- ja harjutusklassi.

EMTA arendab koostööd teiste Eesti ülikoolide ning paljude maailma muusika- ja teatrikõrgkoolidega. 2021. aastal pääses EMTA juba kolmandat aastat järjest mainekasse rahvusvahelisesse kõrgharidusasutusi järjestavasse edetabelisse QS World University Rankings, kajastudes esituskunstide valdkondlikus pingereas 51–100 positsioonil kõrvuti Kölni, Leipzigi, Müncheni ja Budapesti muusikakõrgkoolidega. Vaata lisa siit.