Helilooming ja improvisatsiooniline muusika

Heliloomingu ja improvisatsioonilise muusika osakonna õppetöö toimub akadeemiliselt ja loominguliselt vabas õhkkonnas, mida ilmestavad ka arvukad ja väga eriilmelised kontserdid-etendused. Viimaste hulgas on nii akadeemilisemaid kui ka päris eksperimentaalseid.

Õppetegevus on üles ehitatud nii, et see moodustaks justkui ühtse terviku. Ühelt poolt äärmiselt iseseisvad, kuid teisalt väga tihedalt omavahel lõimunud ja teineteist täiendavad õppekavad – heliloomingu, elektronmuusika, helirežii, improvisatsioonilise muusika valdkondades – võimenduvad vastastikusel koostoimel ning loovad sünergia, mis toetab õpilaste individuaalseid loomingulisi püüdlusi erinevates valdkondades. Lisaks sekundeerivad viieteistkümne aastaga rahvusvahelisele tasemele tõusnud jazz- ja meie sügavast iseolemise identiteedist tulenev pärimusmuusikaõpe.

Lisaks nn põhiõppesuundadele on üliõpilastel võimalik valida õppeaineid erinevatest loomingulistest valdkondadest. Üliõpilastel on võimalik õppida mitmete õppejõudude ning oma ala professionaalide juhendamisel ning nad saavad kogu õppeaja jooksul osa väga erinevatest loomingulistest visioonidest ja esteetilistest tõekspidamistest.

Heliloomingu ja improvisatsioonilise muusika osakonna põhimäärus

 • ÕPPPEKAVAD

  Heliloomingu ja improvisatsioonilise muusika osakonna vastutusalas on järgmised õppekavad:

  • Helilooming ja muusikatehnoloogia (bakalaureuseõpe, magistriõpe, õppekeel eesti keel);
  • Composition and Music Technology (bakalaureuseõpe, magistriõpe, õppekeel inglise keel);
  • Jazz- ja pärimusmuusika (bakalaureuseõpe, õppekeel eesti keel);
  • Jazz Studies (bakalaureuseõpe, õppekeel inglise keel);
  • Jazz- ja improvisatsiooniline muusika (magistriõpe, õppekeel eesti keel);
  • Jazz and Improvisational Music (magistriõpe, õppekeel inglise keel);
  • Contemporary Performance and Composition (CoPeCo) – Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome (magistriõpe, õppekeel inglise keel; ühisõppekava Stockholmi, Lyoni ja Hamburgi muusikakõrgkoolidega).