EMTA Teaduskool

EMTA Teaduskooli eesmärk on populariseerida muusikaga seotud teadustegevust noorte ja laste hulgas ning tõsta noorte muusikaga seotud uurimistööde kvaliteeti.

Teaduskooli tegevused pakuvad noortele võimalusi muusikast mõtlemiseks, kirjutamiseks ja muusika uurimiseks ning muusikakorralduslike teemade mõtestamiseks. Teaduskool hõlmab nii muusikauuringuid, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogikat kui ka muusikakorraldusega seonduvat.

EMTA Teaduskool korraldab:

  • valikainet gümnasistidele;
  • töötube ja külalisloenguid koolidele muusikauuringute, muusikapedagoogika ja -korralduse teemadel. Töötoad toimuvad nii külalistundidena koolides kui ka koolikontsertide vm ürituste raames EMTA-s;
  • toetavate õppe- ja teavitusmaterjalide väljaandmist (sh uurimuusikat.eamt.ee keskkonna arendamist);
  • loovuurimuslike tööde juhendamisi või kaasjuhendamist, olles partneriks ja toeks juhendavatele gümnaasiumiõpetajatele;
  • iga-aastast esseekonkurssi „Muusika ja mina – mina ja muusika“ gümnasistidele;
  • vestlusringe koolinoortele;
  • tudengikonverentse (korraldajad EMTA üliõpilased);
  • koostööd Eesti Muusikateaduse Seltsiga noortetöö osas.