Klahvpillid

Klahvpilliõpe austab ühtaegu nii traditsioone, kuid on avatud ka uutele ideedele, Ida-Euroopa klaverikoolkondade mõjutused on tugevasti seotud Lääne-Euroopa klaverikultuuri parimate omadustega. Üksuse tuumaks on kahtlemata kogenud õppejõud, kes aitavad üliõpilasel 21. sajandi interpreedile ja pedagoogile vajalikke teadmisi ning oskusi omandada. Klaveri ja akordioni eriala õppekava sisaldab lisaks erialatundidele ka saateklassi, kammeransambli ja nüüdisimprovisatsiooni kursusi. Klavessiini ja oreli eriala üliõpilased saavad õpetust muuhulgas basso continuo alal. Õppekavasse kuulub ka pedagoogilisi ja teisi toetavaid aineid, mis tagavad üliõpilase mitmekülgse professionaalse ettevalmistuse ja konkurentsivõime. Lisaks sellele annavad regulaarselt meistrikursusi väljapaistvad artistid ja rahvusvaheliselt tunnustatud pedagoogid kogu maailmast. Kõik see rikastab õppeprotsessi ja avardab üliõpilaste maailmapilti.

Korraldatakse ka erinevaid loomingulisi üritusi – kontserte ja konkursse, mis toetavad üliõpilaste professionaalseid ambitsioone ning aitavad neil leida iseennast, kujundada välja oma interpreedikäekirja ja arendada tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas väga vajalikku iseseisva toimetuleku võimet.

Instrumendid: klaver, orel, klavessiin, akordion