Õppeteenustasud

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppeteenustasud 2021/2022. õppeaastal

1. Õppeteenustasud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel

Õppeteenuse liik Maksumus

Osakoormusega õpe

1500 €/õppeaasta

Täis- ja osakoormusega õpe üliõpilasel, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud tasuta õppekohal ja seejärel asunud selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul teist korda õppima samal kõrgharidusastmel (ei kehti õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupi õppekavadel)

1500 €/õppeaasta

Täiskoormusega õpe bakalaureuseõppekavadel “Helilooming ja elektronmuusika” ning magistriõppekava “Helilooming” üliõpilasel, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud tasuta õppekohal ja seejärel asunud selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul teist korda õppima samal kõrgharidusastmel

750 €/õppeaasta

Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kes ei ole algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu (tasuda tuleb 100% määrast puudu jäävate ainepunktide eest alates 7. ainepunktist)

33 €/ainepunkt

Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine lisa-aasta üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kelle nominaalne õppeaeg on lõppenud

Loengulises aines
33 €/ainepunkt,
individuaaltundidega aines
99 €/ainepunkt,
aine „Lõputöö” 100€,
maksimaalselt 1500 €/ õppeaasta (sh bakalaureuse- või magistrieksam ning magistritöö kaitsmine)

Bakalaureuse- või magistrieksam ning magistritöö kaitsmine lisa-aastal (täiskoormusega õppes, pärast nominaalse õppeaja lõppu)

Õppekavadel MI, HE, HL, IO (IP, PE) 500 €, teistel 200 €

2. Õppeteenustasud Euroopa Liidu* muusikaerialade üliõpilastele ingliskeelsetel bakalaureuse- ja magistriõppekavadel.
*(Euroopa Liidu üliõpilaseks loetakse üliõpilane, kellel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi kodakondsus, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus)

Õppeteenuse liik Maksumus

Täiskoormusega õpe;

Täiskoormusega õpe enne 2021. aastat immatrikuleeritud üliõpilastele

800 €/õppeaasta;

600 €/õppeaasta

Osakoormusega õpe

1500 €/õppeaasta

Täis- või osakoormusega õpe üliõpilasel, kes on asunud õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul EMTA-s teist korda õppima samal kõrgharidusastmel

1500 €/õppeaasta

Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine õppekaval üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kes ei ole algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu (tasu arvestatakse 100% määrast puudu jäävate ainepunktide eest alates 7. ainepunktist ja makstakse ulatuses, mis ületab semestritasu)

33 €/ainepunkt

Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine lisa-aasta üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kelle nominaalne õppeaeg on lõppenud

Loengulises aines
33 €/ainepunkt,
individuaaltundidega aines
99 €/ainepunkt,
lõputöö 100 €,
maksimaalselt 1500 €/ õppeaasta

Bakalaureuse- või magistrieksam ning magistritöö kaitsmine lisa-aastal (täiskoormusega õppes, pärast nominaalse õppeaja lõppu)

Õppekavadel MI, HE, HL, IO 500 €, teistel 200 €

3. Õppeteenustasud muusikaerialade üliõpilastele väljastpoolt Euroopa Liitu ingliskeelsetel bakalaureuse- ja magistriõppekavadel

Õppeteenuse liik üliõpilasele väljaspool Euroopa Liitu Maksumus

Täis- ja osakoormusega õpe, sh lisa-aastal;

Täis- ja osakoormusega õpe enne 2021. aastat immatrikuleeritud üliõpilastele

6500 €/õppeaasta;

6000 €/õppeaasta

Lisa-aasta õpe üliõpilasel, kellel on täita vähem kui 30 ainepunkti

loengulises aines 55 €/ainepunkt, individuaaltundidega aines 170 €/ainepunkt

4. Õppeteenustasud õppekaval “Kultuurikorraldus” (õppekeel inglise keel)

Õppeteenuse liik Maksumus

Täiskoormusega õpe

2500 €/õppeaasta

Osakoormusega õpe

1500 €/õppeaasta

Eksami kordussooritus

EBSi hinnakiri

Aine kordusläbimine või aine läbimine lisa-aastal või eksternina

55 €/ainepunkt/EBS hinnakiri

Magistritöö kaitsmine lisa-aastal või eksternina

500 €

5. Õppeteenustasud õppekaval “Kaasaegsed etenduskunstid” (õppekeel inglise keel)

Õppeteenuse liik Maksumus

Täiskoormusega õpe Euroopa Liidu üliõpilasele

7000 €/õppeaasta

Täiskoormusega õpe üliõpilasele väljastpoolt Euroopa Liitu

13000 €/õppeaasta

6. Õppeteenustasud bakalaureuse- ja magistriõppe eksternidele ja individuaalprogrammi alusel õppijatele

Õppeteenuse liik Maksumus

Õpe loengulises või rühmaaines

55 €/ainepunkt

Õpe individuaaltundidega aines

170 €/ainepunkt

Eksternina sooritatud bakalaureuse- või magistrieksam ning magistritöö kaitsmine

Õppekavadel MI, HE, HL, IO 500 €, teistel 200 €

Eksternina sooritatud tavaeksam või arvestus

50 €

Individuaalne õppe- või konsultatsioonitund

40 €

Piiratud harjutamisvõimalus EMTA ruumides (lisandub ainepunkti või eksamitasule)

250 €/semester

7. Õppeteenustasud doktoriõppes

Õppeteenuse liik Maksumus

Osakoormusega õpe

1500 €/õppeaasta

8. Õppeteenustasud ettevalmistuskursusel

Õppeteenuse liik Maksumus

Ettevalmistuskursus Euroopa Liidu üliõpilasele:  täisprogramm

2500 €/õppeaasta

Ettevalmistuskursus Euroopa Liidu üliõpilasele: ainult eriala

1700 €/õppeaasta

Ettevalmistuskursus välisüliõpilasele väljastpoolt Euroopa Liitu

4500 €/õppeaasta

9. Muud tasud

Teenuse liik Maksumus

Süsteemis DreamApply esitatud sisseastumisavalduse menetlemine

50 €

VÕTA taotluse menetlemine: taotlus mahuga kuni 5 EAP; iga järgmise EAP taotlemisel lisaks

30 €, 4 € (iga järgnev),
maksimaalselt 300 €/taotlus

Diplomi duplikaadi vormistamine

10 €

Akadeemilise õiendi duplikaadi vormistamine

20 €

Ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement) duplikaadi vormistamine

20 €