Vabad töökohad

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja konkursi PERSONALIJUHI ametikohale.

Peamised tööülesanded:
• juhtide ja töötajate nõustamine personalialastes küsimustes
• personaliarvestus ja -dokumentatsiooni korrashoid
• personali valik ja värbamine
• uute töötajate sisseelamisprogrammi väljatöötamine koostöös valdkonnajuhtidega

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus
• varasem töökogemus personalivaldkonnas
• põhjalikud tööõigusalased teadmised
• hea inglise keele oskus
• hea suhtlemisoskus ja initsiatiivikus

Kasuks tuleb:
• kõrgharidusvaldkonna tundmine
• muusika- ja teatrivaldkonna tundmine

Omalt poolt pakume:

• eneseteostamisvõimalust
• kaasaegset töökeskkonda
• sõbralikku ja toetavat meeskonda

Tööleasumise aeg: 8. september 2021

Kandidaadil palume esitada järgnevad dokumendid:
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Dokumendid palume saata hiljemalt 1. augustiks 2021 e-posti aadressil sirje.tuulberg@eamt.ee


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemiliste töötajate ja akadeemiliste üksuste juhatajate ametikohtade loomine ja täitmine toimub vastavalt EMTA nõukogu poolt 20.03.2019 kinnitatud ning EMTA senatis 11.03.2020 täiendatud määruses kinnitatud korrale.

Akadeemilise ametikoha täitmiseks võib välja kuulutada avaliku konkursi, kui avatakse uus ametikoht, ametikoht on täitmata või sellel ametikohal töötava isiku töölepingu lõppemiseni on jäänud alla ühe aasta.

Hetkel akadeemiliste ametikohtade konkurssi välja kuulutatud ei ole.