Vabad töökohad

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemiliste töötajate ja akadeemiliste üksuste juhatajate ametikohtade loomine ja täitmine toimub vastavalt EMTA nõukogu poolt 20.03.2019 kinnitatud ning EMTA senatis 11.03.2020 täiendatud määruses kinnitatud korrale.

Akadeemilise ametikoha täitmiseks võib välja kuulutada avaliku konkursi, kui avatakse uus ametikoht, ametikoht on täitmata või sellel ametikohal töötava isiku töölepingu lõppemiseni on jäänud alla ühe aasta.

Hetkel akadeemiliste ametikohtade konkurssi välja kuulutatud ei ole.