Vabad töökohad

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemiliste töötajate ja akadeemiliste üksuste juhatajate ametikohtade loomine ja täitmine toimub vastavalt EMTA nõukogu poolt 20.03.2019 kinnitatud ning EMTA senatis 11.03.2020 täiendatud määruses kinnitatud korrale. 

Akadeemilise ametikoha täitmiseks võib välja kuulutada avaliku konkursi, kui avatakse uus ametikoht, ametikoht on täitmata või sellel ametikohal töötava isiku töölepingu lõppemiseni on jäänud alla ühe aasta. 

* * * * * * *

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2021 tähtajatult:

 • Orkestridirigeerimise professor 0,5
 • Saate- ja ooperiklassi vanemlektor 1,0
 • Oboe vanemlektor 0,5
 • Klaveri ja kammermuusika lektor 1,0

Kandideerimiseks esitada:

 • Avaldus rektori nimele;
 • Elulookirjeldus (CV), mis sisaldab struktureeritud andmeid loomingulise, teadusliku ja pedagoogilise töö ning erialase juhtimis- ja arendustegevuse kohta; akadeemias töötavad teaduserialade õppejõud ja teadustöötajad esitavad CV ETISe vormil, looverialade õppejõud akadeemia siseinfosüsteemis toodud vormil (nii elektrooniliselt kui paberkandjal); professori ametikoha taotlejad esitavad CV ka inglise keeles;
 • Ametikohal nõutavat kvalifikatsiooni tõendav dokument koos akadeemilise õiendi ja muude lisadega; kui kandidaadi kvalifikatsioon on omandatud välismaal, taotleb EMTA vajadusel Eesti ENIC/NARIC keskuse hinnangut kvalifikatsiooni vastavusest esitatud nõuetele;
 • Muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad materjalid.

Dokumendid esitada hiljemalt 17. mail 2021 kell 17.00
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senati sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn või liina.jaats@eamt.ee.

Ametinõudeid vt: https://eamt.ee/uldinfo/oigusaktid-ja-juhendid/

* * * * * * *

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja akadeemiasisese konkursi järgmiste juhtimisülesannete täitmiseks alates 1. septembrist 2021 kuni 31. augustini 2026:

 • Muusika interpretatsiooni osakonna peakoordinaator
 • Heliloomingu, improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakonna peakoordinaator
 • Doktoriõppe keskuse juhataja

Kandideerimiseks esitada:

 • Avaldus rektori nimele;
 • Elulookirjeldus (CV), mis sisaldab struktureeritud andmeid loomingulise, teadusliku ja pedagoogilise töö ning erialase juhtimis- ja arendustegevuse kohta; akadeemias töötavad teaduserialade õppejõud ja teadustöötajad esitavad CV ETISe vormil, looverialade õppejõud akadeemia siseinfosüsteemis toodud vormil (nii elektrooniliselt kui paberkandjal);
 • Akadeemilise üksuse arendamise kava viieaastaseks perioodiks.

Dokumendid esitada hiljemalt 17. mail 2021 kell 17.00
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senati sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn või liina.jaats@eamt.ee.

Ametinõudeid vt: https://eamt.ee/uldinfo/oigusaktid-ja-juhendid/