Kirjastus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kirjastus on EMTA allüksus, mille peamiseks eesmärgiks on algupärase akadeemilise kirjanduse ja õppematerjalide väljaandmine kõigist akadeemia erialavaldkondadest.

Kirjastus kuulub õppe- ja teadusprorektori vastutusvaldkonda ning kirjastustegevust suunab EMTA senati teaduskomisjon.

Kirjastus annab välja

  • algupärast eelretsenseeritavat teadus- ja õppekirjandust (monograafiad, perioodilised ja sariväljaanded);
  • eelretsenseeritavaid väitekirju;
  • teaduslikku tõlkekirjandust;
  • akadeemia õppejõudude ja teadurite poolt kirjutatud/koostatud õpikuid, kogumikke, metoodilisi ja muid materjale;
  • Eesti Muusikateaduse Seltsi ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduslikku aastaraamatut Res Musica;
  • muid teaduskomisjoni poolt heaks kiidetud materjale.

Vaata ka: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kirjastamise põhimõtted ja publitseerimise kord (pdf)