KONTAKTID

Akadeemilised töötajad

Muusika interpretatsiooni osakond

Klahvpillid

Keelpillid

Puhkpillid ja löökpillid

Klassikaline laul

Koori- ja orkestridirigeerimine

Instrumentaalkammermuusika

Vokaalkammermuusika ja saateklass

Varajane muusika

Heliloomingu, improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakond

Helilooming ja muusikatehnoloogia

Jazzmuusika

Pärimusmuusika

Kaasaegne improvisatsioon

Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome

Kaasaegsed etenduskunstid

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond

Muusikateadus

Muusikapedagoogika

Interpretatsioonipedagoogika

Kultuurikorraldus

Üldained

Lavakunsti osakond

Lavakunst

Doktoriõpe

Doktoriõppe keskus