Interpretatsioonipedagoogika

Interpretatsioonipedagoogika õppe missiooniks on koolitada muusikakoolidele väga häid pilliõpetajaid ning hoolitseda juba töötavate õpetajate ametioskuste pideva arendus- ja täiendusvõimaluse eest. Õpe toimub nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Õpingute käigus omandavad üliõpilased teoreetilisi teadmisi ja praktilisi pedagoogilisi oskusi, et olla valmis edukaks tegutsemiseks instrumendiõpetajana muusikakoolides ja keskastme muusikaõppeasutustes. Pakutav ainevalik annab õppijale head eeldused tulemaks toime tänapäeva töömaailma mitmekesiste ja keerukate pedagoogiliste väljakutsetega. Kuna hea õpetaja vältimatuks eelduseks on ka oma erialainstrumendi meisterlik valdamine, on õppekavades tähtsal kohal interpreedikoolituse ained. Magistriastme lõpetajad saavad Kutseõpetaja tase 7 kutsetunnistuse.

Interpretatsioonipedagoogika õppe juurde kuulub ka erialadidaktiliste ainete õpetamine muusika interpretatsiooni erialade üliõpilastele toetamaks noorte interpreetide mänguoskusi vajalike teoreetiliste teadmistega ja tutvustamaks neile praktilist pedagoogitööd. Regulaarselt korraldatakse ka rahvusvahelisi konverentse, kus lisaks EMTA õppejõududele esinevad tunnustatud spetsialistid teistest kodu- ja välismaistest õppeasutustest. Samuti toimuvad üliõpilaste konverentsid, kus esitletakse parimaid pedagoogilisi lõputöid.

Paljud üritused toimuvad koostöös partneritega nagu Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Keelpilliõpetajate Ühing, Eesti Klaveriõpetajate Ühing, Eesti Akordioniliit jt. Ühisüritustena toimuvad erialakonverentsid, külalisõppejõudude eriseminarid ja koolitused, üliõpilaste praktika erialakonkursside žüriides jpm.

Teadustegevuse üheks väljundiks on kirjastatud publikatsioonid: näiteks artiklikogumik „Interpretatsioonipedagoogika”, O. Silla loengute kogumik „Arutlusi keelpillimängu radadel” ning V. Alumäe, M. Pätsi jt retrospektiivsed väljaanded.

Interpretatsioonipedagoogika alal tegutsevad väljapaistvad õppejõud. Regulaarne koostöö seob veel paljude teiste EMTA erialadega ning mitmete välisõppejõududega nagu näiteks Mira Martšenko (Moskva keskmuusikakool), Niklas Pokki (Sibeliuse Akadeemia) jt.