Õppetöö korraldus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias viiakse läbi tasemeõpet kõrghariduse kolmel astmel: bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes. Lisaks saab õppida ettevalmistuskursusel. Erialade kohta leiab infot SIIT.

Et õppimine kulgeks edukalt ja lõpeks diplomi saamisega, peab üliõpilane tundma ja järgima õppekorralduslikke reegleid. Kõige olulisem üliõpilasi puudutav dokument on õppekorralduseeskiri, mida toetavad ja täiendavad teised õppevaldkonna dokumendid.

Õpingute aluseks on õppekava, millele üliõpilane on immatrikuleeritud ja mille täitmist jälgitakse. Iga bakalaureuse- ja magistriõppekava juurde kuuluvad kõigi selle erialade näidisõppekavad kohustuslike õppeainete loendiga semestrite lõikes. Doktoriõppes toimub õppetöö doktorandi individuaalplaani alusel.

Õppetöö regulatsioonide mittetäitmisel või edasijõudmatuse tõttu õppetöös üliõpilane eksmatrikuleeritakse. Õpingute jätkamiseks võib asuda õppima eksternina, taotleda reimmatrikuleerimist või astuda akadeemiasse uuesti sisse.

Õppekorraldust puudutavaid dokumente ja eeskirju vaata SIIT.