Teabenõude esitamine

Kui Te soovite tutvuda dokumendiga, mille Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on tööülesannete täitmisel saanud või loonud ning millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, edastame selle Teile 5 tööpäeva jooksul.

Palun sisestage oma kontaktandmed, teabenõude sisu (võimalusel dokumendi sisu, nimetus või liik) ning valige, millisel viisil soovite vastust saada. Seejärel vajutage nupule SAADA. Pärast seda tuleb teade, kas teabenõude saatmine õnnestus või mitte.