Sisseastumise ajakava ja üldinfo

Vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks on lõppenud. Uue õppeaasta sisseastumise ajakava avalikustatakse detsembris 2021.

 

Sisseastumisavaldused esitatakse sisseastumise infosüsteemides:
SAIS (õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel)
DreamApply (õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel)

Teadmiseks sisseastujale


  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on nominaalne õppeaeg bakalaureuseõppes 3 aastat (lavakunsti õppekaval 4 aastat), magistriõppes 2 aastat, doktoriõppes 4 aastat.
  • Sisseastuja võib korraga kandideerida kuni kahele õppekavale või erialale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded ja saavutab paremusjärjestuses vastuvõttu tagava koha mõlemal õppekaval või erialal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtukomisjonile enne vastuvõtuperioodi lõppu. Üliõpilaskandidaati kahele erialale samaaegselt ei immatrikuleerita.
  • Täiskoormusega õppimine on eestikeelsetel õppekavadel tasuta. Vaid teise kõrghariduse omandamine on üldjuhul tasuline (vt õppeteenustasud).
  • Bakalaureuseõppesse astujal peab hiljemalt sisseastumise aasta augusti lõpuks olema lõpetatud keskharidus. Riigieksamite tulemusi sisseastumisel ei arvestata, kuid kõigil erialadel toimuvad juuni lõpus sisseastumiseksamid.
  • Vastuvõtukomisjon võib vabastada üliõpilaskandidaadi sisseastumiseksamist, kui tema silmapaistev erialane tase on tõendatud muul viisil (näit auhinnaline koht kaalukal erialasel konkursil). Selleks tuleb sisseastujal esitada vastuvõtusekretärile hiljemalt 3. juuniks 2021 vabas vormis taotlus koos loomingulise CV-ga.
  • Sisseastujalt ei nõuta muusikalist keskharidust tõendavat dokumenti (Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli või Heino Elleri Muusikakooli lõputunnistust), ehkki suurem osa muusikaerialasid eeldab sellel tasemel ettevalmistust. Siiski on terve rida erialasid (muusikapedagoogika, pärimusmuusika, laul, elektroakustiline ja audiovisuaalne looming, muusikateadus ja muusikakorraldus), kus sisseastumiseks piisab (laste)muusikakooli või süvaõppega muusikaklassi tasemest.
  • Kui kahtled oma võimetes, tutvu eksaminõuetega siinsamas EMTA kodulehel. Vajadusel pöördu vastuvõtusekretäri või vastava eriala õppejõu poole ning võta osa väljakuulutatud ettevalmistuskursustest ja konsultatsioonidest. Vastuvõtusekretäri kaudu on võimalik taotleda ka individuaalset konsultatsiooni/proovitundi.

 

Olulised viited sisseastujale


Akadeemia üldinfo
Vastuvõtueeskiri
Õppeteenustasud
Õppetoetused
Välissuhted, vahetusõpingud
Üliõpilasesindus
Ühiselamu