Sisseastumise ajakava ja üldinfo

Sisseastumisavaldused tuleb esitada sisseastumise infosüsteemides:

SAIS (õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel)
DreamApply (õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel)

 

2024/2025. õppeaasta avalduste ja teiste sisseastumisdokumentide esitamise tähtajad:

31.03.2024

Lavakunsti bakalaureuseõppekava (näitleja suund)

Avalduste esitamine avanes SAIS’is 1. detsembril. Täpsemat infot sisseastumise kohta leiab SIIT

10.05.2024

Doktoriõpe

3.06.2024

Bakalaureuse- ja magistriõppekavad, mille õppekeel on inglise keel

25.06.2024 kell 17.00

Bakalaureuse- ja magistriõppekavad, mille õppekeel on eesti keel

1.07.2024

Kaasaegsete etenduskunstide magistriõppekava

  • Magistriõppekaval „Muusikaõpetaja” kinnitatakse sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg Tallinna Ülikooli poolt.
  • Sisseastumiseksamite toimumise ajad kinnitatakse rektori käskkirjaga.
  • Korraline vastuvõtuperiood lõpeb 2. juulil 2024 ja vastuvõetud üliõpilastel algab õppetöö 2024/2025. õppeaasta sügissemestrist. Kaasaegsete etenduskunstide õppekaval lõpeb vastuvõtuperiood 15. oktoobril 2024 ja vastuvõetud üliõpilastel algab õppetöö 2024/2025. õppeaasta kevadsemestrist.

2024/2025. õppeaastal ei toimu vastuvõttu järgmistele erialadele: bakalaureuseõppes lavakunst (dramaturgi ja lavastaja suund), magistriõppes teatrikunst ja teatripedagoogika, nüüdismuusika interpretatsioon ja loome, kultuurikorraldus.

Vaata ka: Ettevalmistuskursused

 

Teadmiseks sisseastujale


 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on nominaalne õppeaeg bakalaureuseõppes 3 aastat (lavakunsti õppekaval 4 aastat), magistriõppes 2 aastat, doktoriõppes 4 aastat.
 • Sisseastuja võib korraga kandideerida kuni kahele õppekavale või erialale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded ja saavutab paremusjärjestuses vastuvõttu tagava koha mõlemal õppekaval või erialal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtukomisjonile enne vastuvõtuperioodi lõppu. Üliõpilaskandidaati kahele erialale samaaegselt ei immatrikuleerita.
 • Täiskoormusega õppimine on eestikeelsetel õppekavadel tasuta. Vaid teise kõrghariduse omandamine on üldjuhul tasuline (vt õppeteenustasud).
 • Bakalaureuseõppesse astujal peab hiljemalt sisseastumise aasta augusti lõpuks olema lõpetatud keskharidus. Riigieksamite tulemusi sisseastumisel ei arvestata, kuid kõigil erialadel toimuvad sisseastumiseksamid.
 • Vastuvõtukomisjon võib vabastada üliõpilaskandidaadi sisseastumiseksamist, kui tema silmapaistev erialane tase on tõendatud muul viisil (näit auhinnaline koht kaalukal erialasel konkursil). Selleks tuleb sisseastujal esitada vastuvõtusekretärile hiljemalt 3. juuniks 2024 vabas vormis taotlus koos loomingulise CV-ga.
 • Sisseastujalt ei nõuta muusikalist keskharidust tõendavat dokumenti (Tallinna Muusika- ja Balletikooli või Heino Elleri Muusikakooli lõputunnistust), ehkki suurem osa muusikaerialasid eeldab sellel tasemel ettevalmistust. Siiski on terve rida erialasid (muusikapedagoogika, pärimusmuusika, laul, elektroakustiline ja audiovisuaalne looming, muusikauuringud ja -korraldus), kus sisseastumiseks piisab (laste)muusikakooli või süvaõppega muusikaklassi tasemest.
 • Kui kahtled oma võimetes, tutvu eksaminõuetega siinsamas EMTA kodulehel. Vajadusel pöördu vastuvõtusekretäri (vastuvott@eamt.ee) või vastava eriala õppejõu poole ning võta osa väljakuulutatud ettevalmistuskursustest ja konsultatsioonidest. Vastuvõtusekretäri kaudu on võimalik taotleda ka individuaalset konsultatsiooni/proovitundi.
 • Akadeemia toetab haridusliku erivajadusega üliõpilasi nii sisseastumisel, õpingute ajal, õppevahendite hankimisel kui ka sobiva õpikeskkonna loomisel. Vaata lisaks: Erivajadusega üliõpilaste toetamine

 

Kontakt:
vastuvott@eamt.ee
667 5709

Olulised viited:
Tasuta kõrgharidus ja muudatused õppekulude hüvitamises alates 2024/2025 õppeaastast
Akadeemia üldinfo
Vastuvõtueeskiri jt dokumendid
Õppeteenustasud
Õppetoetused
Erivajadusega üliõpilaste toetamine
Välissuhted, vahetusõpingud
Üliõpilasesindus
Ühiselamu
Alustava üliõpilase teejuht