Täiendusõppe korraldus

 

Kursustele registreerimine


Kursustele registreerumine toimub täienduskoolituskeskuse õppeinfosüsteemis.
Palun kontrollige enda isiku- ja kontaktandmed üle lehel “isikukaart”!

Kursustele registreerimisel palume kinni pidada tähtaegadest, mis on märgitud iga kursuse kirjelduse juures. Osavõttu saab annulleerida kuni registreerimistähtaja lõpuni. Etteteatamata mitteosalemise korral tuleb registreerunul tasuda 30% kursuse maksumusest (erandiks on arstitõendi esitamine seoses haigestumisega). Väljakuulutatud kursuste toimumise aegades on võimalikud korrektuurid.

 

Kursuste eest tasumine


Täienduskoolitus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on tasuline. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatupidamine väljastab arved õppeinfosüsteemis täidetud registreerimislehe alusel. Osavõtumaks tasutakse arvel märgitud kuupäevaks. Kui see pole mingil põhjusel võimalik, palume kursusele tulles kaasa võtta garantiikiri (märkida tasumise kuupäev).

 

Tellimisel kursused


Mitmeid koolituskalendris märgitud kursusi on võimalik tellida ka maakondadesse, vastava märke leiate kursuse kirjeldusest. Kui Te ei leia kursuste loetelust endale sobivat koolitust, kuid olete huvitatud konkreetse erikursuse loomisest, siis andke meile oma soovist teada aadressil: ene.kangron@eamt.ee
Aitame Teid meeleldi!

 

Ettevalmistuskursused


Täienduskoolituskeskus korraldab iga õppeaasta kevadsemestril ettevalmistuskursusi üliõpilaskandidaatidele. Kursused toimuvad kõigile sisseastujatele muusikalistes üldainetes (solfedžo ja harmoonia) ning eraldi kursusena elektronmuusika ja kompositsiooni eriala üliõpilaskandidaatidele.

Informatsioon ettevalmistuskursuste kohta avaldatakse kevadsemestril (vt kodulehel informatsiooni sisseastujatele). Ettevalmistuskursustel osalemine on tasuta.