Noorteakadeemia

Kuna paljudel muusikaerialadel algab professionaaliks kujunemine juba märksa varem kui kõrgkooliajal, on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia jaoks väga oluline toetada noori muusikuid juba nende professionaalse vundamendi ladumisel. EMTA noortele suunatud tegevuste põhieesmärgiks on märgata võimalikult varakult silmapaistvaid andeid ning toetada igakülgselt nende arengut ja püüdlusi. 2020. aasta sügisel võttis EMTA ette olulise sammu noorte talentide kaasamiseks juba enne nende ülikooli astumist – tegevust alustasid noorteakadeemia ja noorteprogramm.

Noorteakadeemia koondab endasse erinevate muusika- ja teatriakadeemias õpetatavate erialade noori, keda ühendab silmapaistev andekus, pühendumus ning kindel soov saada oma ala professionaaliks. Selle liikmed on üldjuhul vanuses 15 kuni 17 eluaastat ning õpivad kõik noorteakadeemiaga paralleelselt mõnes teises oma erialaga seotud õppeasutuses. Noorteprogramm kaasab laiemalt erineva profiiliga noori talente, võimaldades neil osa saada EMTA-s toimuvatest sündmustest – kontsertidest, meistrikursustest ja paljust muust. Nii noorteakadeemia kui ka noorteprogrammi liikmetes näeb EMTA oma tulevasi tudengeid ning Eesti muusika- ja kultuurielu professionaale.

EMTA Noorteakadeemia sisaldab õpilase jaoks: 

  • regulaarseid erialaseid individuaaltunde EMTA õppejõuga;
  • esinemisi kontsertidel EMTA saalides;
  • osalemisvõimalusi EMTA-s toimuvatel meistrikursustel;
  • kammermuusika esitamist EMTA noorteakadeemiasse kuuluvate interpreetidega;
  • erialast arengut toetavaid loenguained EMTA õppejõududelt.

Vaatamata keerulistele viimastele õppeaastatele toimus regulaarselt õppe tähtsaim osa – noorte muusikute individuaaltunnid EMTA õppejõududega. Aasta jooksul võis noori interpreete näha üles astumas EMTA suures saalis solistina kammerorkestriga, soolointerpreedina ja kammermuusikuna. Samuti osalesid nad EMTA-s toimuvates meistriklassides.

 

SISSEASTUMINE


Uus sisseastumisvoor EMTA noorteakadeemiasse ja -programmi on plaanis 2024. aasta sügisel, täpsem info 2024. aasta kevadel.

Sisseastumiseksami nõuded on järgmised:
1) esitada 15–20 minutiline vabalt valitud kava, mis sisaldab muusikat vähemalt kahes erinevas stiilis, muuhulgas virtuoospala või etüüdi;
2) üldise muusikalise taseme test, mis võib sisaldada nii solfedžo- ja harmooniaülesandeid kui ka suulist vestlust.

Katsetele registreerumiseks täida järgmine vorm:

    Pärast „saada“ vajutamist jõuab kinnitus ka Sinu meiliaadressile. Küsimuste või murede korral kirjuta noorteakadeemia@eamt.ee.