Noorteakadeemia

2020. aasta sügisel võttis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ette olulise sammu noorte talentide kaasamiseks juba enne nende ülikooli astumist – tegevust alustasid noorteakadeemia ja noorteprogramm. Kuna paljudel muusikaerialadel algab professionaaliks kujunemine juba märksa varem kui kõrgkooliajal, on EMTA jaoks väga oluline toetada noori muusikuid juba nende professionaalse vundamendi ladumisel. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia noortele suunatud tegevuste põhieesmärgiks on märgata võimalikult varakult silmapaistvaid andeid ning toetada igakülgselt nende arengut ja püüdlusi.

Noorteakadeemia koondab endasse erinevate muusika- ja teatriakadeemias õpetatavate erialade noori, keda ühendab silmapaistev andekus, pühendumus ning kindel soov saada oma ala professionaaliks. Selle liikmed on vanuses kuni 17 eluaastat ning õpivad kõik noorteakadeemiaga paralleelselt mõnes teises oma erialaga seotud õppeasutuses. Noorteprogramm kaasab laiemalt erineva profiiliga noori talente, võimaldades neil osa saada EMTA-s toimuvatest sündmustest – kontsertidest, meistrikursustest ja paljust muust. Nii noorteakadeemia kui ka noorteprogrammi liikmetes näeb EMTA oma tulevasi tudengeid ning Eesti muusika- ja kultuurielu professionaale.

EMTA Noorteakadeemia sisaldab õpilase jaoks:

  • Regulaarseid erialaseid individuaaltunde EMTA õppejõuga;
  • Esinemisi kontsertidel EMTA saalides;
  • Osalemisvõimalusi EMTA-s toimuvatel meistrikursustel;
  • Kammermuusika esitamist EMTA Noorteakadeemiasse kuuluvate interpreetidega;
  • Erialast arengut toetavaid loenguained EMTA õppejõududelt.

Sisseastumiseksami nõuded on järgmised:
1) esitada 15-20 minutiline vabalt valitud kava, mis sisaldab muusikat vähemalt kahes erinevas stiilis, muuhulgas virtuoospala või etüüdi;
2) üldise muusikalise taseme test, mis võib sisaldada nii solfedžo- ja harmooniaülesandeid kui suulist vestlust.

Järgmine vastuvõtt toimub 2021. aasta sügisel.