Ettevalmistuskursused

Ettevalmistuskursus muusikateoorias


Neile, kel muusikateoreetilised teadmised nõrgad või ununenud, soovitame iseseisvalt uurida prof Kerri Kotta muusikateooria e-õpiku esimesi peatükke. Õpik on vabalt kättesaadav järgmiselt lehelt: http://mt.ema.edu.ee/

Ettevalmistuskursus muusikateoorias Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2021. aasta sisseastujatele toimub 15. maist 5. juunini.
Registreerumine 5. maini aadressil tkk@eamt.ee. Täpsem info ja ajakava SIIN.

 

Ettevalmistuskursus lauljatele


Muusika ettevalmistuskursuse õppekavale võetakse vastu keskkooli lõpetanuid, kes on väga heade vokaalsete ja lavaliste eeldustega, kuid ilma eelneva muusikalise ettevalmistuseta.

Sisseastumisavaldused esitatakse vastuvõtutöötajale kuni 25. juunini 2021.

Sisseastumisavaldus 2021

Õppima asumiseks on vaja sooritada erialaeksam, kus peab:

  • esitama 2 erineva karakteriga laulu;
  • lugema luuletuse.

Lisaks tuleb läbida musikaalsuse katse, kus peab:

  • laulma noodist (soovitavalt täht- või silpnimedega) lihtsamat meloodiat;
  • laulma järgi eksamineerija poolt klaveril mängitud üksikuid helisid, intervalle ja lühemaid meloodiafraase;
  • koputama järgi lihtsamaid rütmifiguure.

Nominaalne õppeaeg laulu eriala ettevalmistuskursusel on 2 aastat.

Õppureid ei immatrikuleerita üliõpilasteks.