Ettevalmistuskursused

Ettevalmistuskursus muusikateoorias


Neile, kel muusikateoreetilised teadmised nõrgad või ununenud, soovitame iseseisvalt uurida prof Kerri Kotta muusikateooria e-õpiku esimesi peatükke. Õpik on vabalt kättesaadav järgmiselt lehelt: http://mt.ema.edu.ee/

Ettevalmistuskursus muusikateoorias Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2021. aasta sisseastujatele toimub 15. maist 5. juunini. Lektorid René Eespere ja Toomas Trass.
Registreerumine 5. maini aadressil tkk@eamt.ee. Täpsem info ja ajakava SIIN.

 

Ettevalmistuskursus audiovisuaalse ja elektroakustilise loomingu sisseastujatele


Aeg: 8. mai, 15. mai, 29. mai ja 5. juuni kell 14.00–16.15
Maht: 12 tundi

Kursuse viib läbi EMTA audiovisuaalse loomingu eriala lektor ja õppejuht Einike Leppik. Kursus toimub veebi vahendusel Zoomi keskkonnas ja on osalejatele tasuta.

Registreerumine kuni 6. maini e-posti teel aadressil tkk@eamt.ee. Pärast registreerumist saadetakse osalejatele link.

Kursus on suunatud neile, kel huvi kaasaegse muusika, audiovisuaalsuse ja muusikatehnoloogia vastu ning kel mõtteis asuda õppima EMTA elektroakustilise loomingu või audiovisuaalse loomingu erialadele.

Kursuse raames tutvustatakse EMTAs õpetatavate elektroakustilise ja audiovisuaalse loomingu erialadele põhialuseid.

Nelja kohtumise jooksul tutvutakse põgusalt arengutega 20. ja 21. sajandi muusikas ja kunstis, fookuses on elektrooniline ja elektroakustiline muusika ning heli- ja videotehnoloogia arenguga seotud multimeedia.

Kuulatakse-vaadatakse erinevaid töid ning analüüsitakse nende rolli ja toimemehhanisme, loomisel kasutatud kompositsioonivõtteid ja -tehnikaid.
Soovi korral vaadatakse ja kuulatakse ka kursusel osalejate loomingulisi töid ning tehakse loomingulisi harjutusi.

Rohkem infot: einike.leppik@eamt.ee

 

Ettevalmistuskursus lauljatele


Muusika ettevalmistuskursuse õppekavale võetakse vastu keskkooli lõpetanuid, kes on väga heade vokaalsete ja lavaliste eeldustega, kuid ilma eelneva muusikalise ettevalmistuseta.

Sisseastumisavaldused esitatakse vastuvõtutöötajale kuni 25. juunini 2021.

Sisseastumisavaldus 2021

Õppima asumiseks on vaja sooritada erialaeksam, kus peab:

  • esitama 2 erineva karakteriga laulu;
  • lugema luuletuse.

Lisaks tuleb läbida musikaalsuse katse, kus peab:

  • laulma noodist (soovitavalt täht- või silpnimedega) lihtsamat meloodiat;
  • laulma järgi eksamineerija poolt klaveril mängitud üksikuid helisid, intervalle ja lühemaid meloodiafraase;
  • koputama järgi lihtsamaid rütmifiguure.

Nominaalne õppeaeg laulu eriala ettevalmistuskursusel on 2 aastat.

Õppureid ei immatrikuleerita üliõpilasteks.