Ettevalmistuskursused

Ettevalmistuskursus muusikateoorias


25. märtsist kuni 3. juunini 2023 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tasuta ettevalmistuskursus muusikateoorias 2023. aasta sisseastujatele. Lektorid on professor René Eespere (solfedžo) ja vanemlektor Toomas Trass (harmoonia). Kursuse maht on 16 tundi (8 tundi solfedžot ja 8 tundi harmooniat).

Registreerimine on avatud 22. märtsini aadressil tkk@eamt.ee (kirjas palume märkida: telefoninumber, millises tasemegrupis soovite osaleda ning millisele erialale soovite sisse astuda). Loe ettevalmistuskursuste kohta rohkem: EMTA täienduskoolituskeskuse koolituskalender

Neile, kel muusikateoreetilised teadmised nõrgad või ununenud, soovitame iseseisvalt uurida prof Kerri Kotta muusikateooria e-õpiku esimesi peatükke. Õpik on vabalt kättesaadav järgmiselt lehelt: http://mt.ema.edu.ee/

 

Ettevalmistuskursus audiovisuaalse ja elektroakustilise loomingu eriala sisseastujatele


13. maist 10. juunini 2023 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tasuta ettevalmistuskursus audiovisuaalse ja elektroakustilise loomingu eriala 2023. aasta sisseastujatele. Kursuse viib läbi EMTA audiovisuaalse loomingu eriala lektor ja õppejuht Einike Leppik. Kursuse maht on 14 tundi.

Registreerimine on avatud 5. maini aadressil tkk@eamt.ee. Loe ettevalmistuskursuste kohta rohkem: EMTA täienduskoolituskeskuse koolituskalender

 

Ettevalmistuskursus lauljatele


Muusika ettevalmistuskursuse õppekavale võetakse vastu keskkooli lõpetanuid, kes on väga heade vokaalsete ja lavaliste eeldustega, kuid ilma eelneva muusikalise ettevalmistuseta.

AVALDUSE saab esitada kuni 26. juunini 2023 meiliaadressil vastuvott@eamt.ee.

Õppima asumiseks on vaja sooritada erialaeksam, kus peab:

  • esitama 2 erineva karakteriga laulu;
  • lugema luuletuse.

Lisaks tuleb läbida musikaalsuse katse, kus peab:

  • laulma noodist (soovitavalt täht- või silpnimedega) lihtsamat meloodiat;
  • laulma järgi eksamineerija poolt klaveril mängitud üksikuid helisid, intervalle ja lühemaid meloodiafraase;
  • koputama järgi lihtsamaid rütmifiguure.

Nominaalne õppeaeg laulu eriala ettevalmistuskursusel on 2 aastat.

Õppureid ei immatrikuleerita üliõpilasteks.