Õppetoetused ja stipendiumid

Õpingute rahastamiseks on kõrgharidust omandavatel õpilastel võimalik taotleda õppelaenu, riiklikku õppetoetust või kandideerida erinevatele stipendiumidele. Õppetoetuste eesmärk on tagada ligipääs kõrgharidusele ning motiveerida täiskoormusega ja edukat õppimist.

Õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel oleval üliõpilasel ning ajal, mil üliõpilane saab õppetoetust välisriigi valitsuselt, rahvusvaheliselt või valitsustevaheliselt organisatsioonilt või koostööprogrammi esinduselt.

Riik toetab üliõpilasi stipendiumitega, et suunata noorte valikuid, motiveerida väga heade õpitulemuste saavutamist ja soodustada kõrgharidusõpingutes osalemist nii Eesti kui välismaa kõrgkoolides.

Eesti kõrgkoolides õppijatel on võimalik taotleda tulemusstipendiumi.

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda täiskoormusel õppiv üliõpilane, kes täidab vähemalt 75% õppekavast ning kelle perekonna liikme kohta arvestatud kuusissetulek on madal riiklikult ketestaud määrast.

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Lisaks toetab riik stipendiumiga erivajadustega ning asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrgharidusõpingutes osalemiseks.

Riik toetab stipendiumidega ka rahvusvahelist õpirännet. Kristjan Jaagu riiklik stipendiumiprogramm pakub magistrantidele ja doktorantidele stipendiumeid välismaal õppimiseks või teadustöö tegemiseks. Programmi eesmärk on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.