Nõuandev kogu

Nõuandev kogu hindab keskuse tegevust ja juhtimist, annab nõu keskuse töö korraldamisel ja täiendusõppe planeerimisel, teeb tagasiside küsitluste analüüsi põhjal ettepanekuid täiendusõppe valdkonna kvaliteedi tagamiseks.

Nõuandva kogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.

 

Nõuandva kogu koosseis:

Margus Pärtlas

Õppe- ja teadusprorektor, professor

Anu Lamp

Lavakunsti osakonna professor

Kristi Kiilu

Muusikapedagoogika õppejuht, professor

Lembit Orgse

Interpretatsioonipedagoogika õppejuht, professor,
Eesti Klaveriõpetajate Ühingu esindaja

Marko Lõhmus

Kultuurikorralduse vanemlektor

Jane Kreek

Õppeosakonna juhataja

Timo Steiner

Eesti Muusikakoolide Liidu esindaja

Kadi Härma

Eesti Muusikaõpetajate Liidu esindaja