Ülevaade partnerlussuhetest

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väliskoostööd koordineerib ja viib läbi välis- ja avalike suhete osakond. Oma tegevusega toetab osakond EMTA visiooni, mille alusel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on tunnustatud ja atraktiivne haridus-, teadus- ja kultuurikeskus, kes arendab aktiivselt rahvusvahelist koostööd avatuna loomingulistele ideedele, erinevatele teadusuuringutele ning uudsetele valdkondadevahelistele projektidele.

Eesmärkide täitmiseks lähtutakse järgnevast:

    • soodustatakse üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelist mobiilsust;
    • toetatakse üliõpilaste osalemist rahvusvahelistel konkurssidel, teaduskonverentsidel ja rahvusvahelistes koostööprojektides;
    • kaasatakse õppetöösse maailma juhtivaid muusikuid, näitlejaid, lavastajaid ning väljapaistvaid teadlasi, pedagooge ja kultuurikorraldajaid.

Vaata ka: EMTA rahvusvahelistumise strateegia

EMTA kuulub rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja koostöövõrgustikesse:
AEC – Association Européenne des Conservatoires
ANMA – Association of Nordic Music Academies (juhtgrupi liige on EMTA rektor prof Ivari Ilja
ELIA – European League of the Institutes of Arts

GLOMUS – Global network for higher music, dance and performing arts education
METRIC – Modernizing European Higher Music Education through Improvisation
SEADOM – Southeast Asian Directors of Music (Associate Member)

EAS – European Association for Music in Schools
ECMTA – European Chamber Music Teachers’ Association (ECMTA esimees on Marje Lohuaru)
ENCATC – European Arts Management Education Network
IASJ – International Association of Schools of Jazz

Nordplus võrgustikud:
NordClassic (EMTAs asub sekretäriaat, võrgustiku koordinaator Hanneleen Pihlak on muusikavõrgustike juhtgrupi liige)
NordPuls
NordOpera (juhtgrupi liige on prof Nadia Kurem)
NordTrad
NNME
ActinArt (EMTAs asub sekretäriaat)
Norteas

EMTA osaleb peakorraldaja või partnerina rahvusvahelistes koostööprojektides (sh mitmed Erasmus+ strateegilised koostööprojektid, Eesti ainuke rahvusvaheline muusikavaldkonna magistritaseme ühisõppekava CoPeCo ja Nordplus intensiivkursused). 

EMTA teeb koostööd üle 150 muusika- ja teatrikõrgkooliga Euroopas ning mitmete kõrgkoolidega väljaspool Euroopa Liitu. Tudengi- ja õppejõuvahetus toimub peamiselt programmide ERASMUS+ ja Nordplus raames, osaleda saab ka programmide Dora Pluss ja EMTASTRA vahendusel.


EMTA partnerkoolid Euroopas ja maailmas:

Euroopa Liidu projektides osalemiseks olulised andmed on:
PIC kood: 984368223
OID: E10171388
ERASMUS harta kood: EE TALLINN03

Erasmus Policy Statement 2014-2020
Erasmus Charter EMTA 2014-2020

Erasmus Policy Statement 2021-2027
Erasmus Charter EMTA 2021-2027