Ülevaade partnerlussuhetest

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väliskoostööd koordineerib ja viib läbi välis- ja avalike suhete osakond. Oma tegevusega toetab osakond EMTA visiooni, mille alusel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on tunnustatud ja atraktiivne haridus-, teadus- ja kultuurikeskus, kes arendab aktiivselt rahvusvahelist koostööd avatuna loomingulistele ideedele, erinevatele teadusuuringutele ning uudsetele valdkondadevahelistele projektidele.

Eesmärkide täitmiseks lähtutakse järgnevast:

    • soodustatakse üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelist mobiilsust;
    • toetatakse üliõpilaste osalemist rahvusvahelistel konkurssidel, teaduskonverentsidel ja rahvusvahelistes koostööprojektides;
    • kaasatakse õppetöösse maailma juhtivaid muusikuid, näitlejaid, lavastajaid ning väljapaistvaid teadlasi, pedagooge ja kultuurikorraldajaid.

Vaata ka: EMTA rahvusvahelistumise strateegia

EMTA kuulub rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja koostöövõrgustikesse:
AEC – Association Européenne des Conservatoires
ANMA – Association of Nordic Music Academies (juhtgrupi liige on EMTA rektor prof Ivari Ilja
ELIA – European League of the Institutes of Arts

GLOMUS – Global network for higher music, dance and performing arts education
METRIC – Modernizing European Higher Music Education through Improvisation
SEADOM – Southeast Asian Directors of Music (Associate Member)

EAS – European Association for Music in Schools
ECMTA – European Chamber Music Teachers’ Association (ECMTA esimees on Marje Lohuaru)
ENCATC – European Arts Management Education Network
IASJ – International Association of Schools of Jazz

Nordplus võrgustikud:
NordClassic (EMTAs asub sekretäriaat, võrgustiku koordinaator Hanneleen Pihlak on muusikavõrgustike juhtgrupi liige)
NordPuls
NordOpera
NordTrad
TEN
ActinArt
Norteas

EMTA osaleb peakorraldaja või partnerina rahvusvahelistes koostööprojektides (sh mitmed Erasmus+ strateegilised koostööprojektid, Eesti ainuke rahvusvaheline muusikavaldkonna magistritaseme ühisõppekava CoPeCo ja Nordplus intensiivkursused). 

EMTA teeb koostööd üle 170 muusika- ja teatrikõrgkooliga Euroopas ning mitmete kõrgkoolidega väljaspool Euroopa Liitu. Tudengi- ja õppejõuvahetus toimub peamiselt programmide ERASMUS+ ja Nordplus raames.


EMTA partnerkoolid Euroopas ja maailmas:

Euroopa Liidu projektides osalemiseks olulised andmed on:
PIC kood: 984368223
OID: E10171388
ERASMUS harta kood: EE TALLINN03

Erasmus Policy Statement 2014-2020
Erasmus Charter EMTA 2014-2020

Erasmus Policy Statement 2021-2027
Erasmus Charter EMTA 2021-2027