Teadusprojektid

Käimasolevad projektid


Helilooming ja improvisatsioon 21. sajandil (LUP1), 1.01.2014−… , vastutav täitja prof Kristel Pappel. Projekt koondab enda alla uurimistöid, mis tegelevad kompositsiooni ja improvisatsiooni vahekorraga 21. sajandil ning käsitlevad või loovad uusi kompositsioonimudeleid. Vaata edasi siit.

Ruumi loomise strateegiad kaasaegses teatris (LUP2), 01.09.2016−…, vastutav täitja Madli Pesti. EMTA Lavakunstikooli projekti eesmärgiks on uurida teksti, ruumi, keskkonna ja atmosfääri loomist ja manipuleerimist keele ja sõna, heli ja kõla abil lavastustes kui tähendusloome protsessides. Tegemist on loomepõhise uurimisega, st analüüsitakse enda loometegevust laiemasse teoreetilisse konteksti asetatuna. Vaata edasi siit.

Lisaks osalevad EMTA teadustöötajad ja doktorandid Eesti-uuringute Tippkeskuse (CEES) uurimisrühmades. Tippkeskus tegutseb aastatel 2016−2023 Eesti Kirjandusmuuseumi juures ning koondab uurijaid Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikoolist, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist. Tippkeskuse eesmärgiks on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi arendamine. Rohkem infot tippkeskuse kodulehel.

Lõppenud projektid


Kõrgharidusinstitutsioonid ühiskondlikuks kaasamiseks (HEISE), Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education, 01.09.2016−31.08.2019, vastutav täitja Kaari Kiitsak-Prikk. Projekti raames soovitakse luua kõikehõlmav hariduslik mudel, mis baseerub kogemuslikul ja probleemilahenduspõhisel õppel suurendamaks kõrgharidusinstitutsioonide ühiskondlikku kaasatust. HEISE projekti eesmärk on luua meeskonnad, kuhu kuuluvad nii kohalikud probleemiomanikud kui kõrgharidusinstitutsioonide õpilased, kes kasutades erinevaid kunstidel põhinevaid meetodeid pakuvad erinevaid vaatenurki probleemilahendamise protsessidele. Vaata edasi siit või programmi kodulehelt

Muusika performatiivsed aspektid (IUT12-1), 1.01.2013−31.12.2018, vastutav täitja prof Jaan Ross. Käesoleva institutsionaalse uurimisteema raames uuritakse muusika performatiivsust eesti muusikakultuuri kontekstis. Vaata edasi siit.

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel, 1.01.2016−31.12.2018, vastutav täitja prof Margus Pärtlas, täitjad Kaari Kiitsak-Prikk ja Marko Lõhmus. Programmi eesmärk on kujundada õppurite ettevõtlikkust ja süvendada nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduse tasemel ettevõtlusteadmisi ja -oskusi. Selleks toetatakse ettevõtlikkuse edendamist õppeainetes, koolitatakse õpetajaid-õppejõude ja kaasatakse ettevõtjaid, et ettevõtlusõpe oleks praktilisem. Programmi toel levitatakse ettevõtlikku mõtteviisi nii õpetajate-õppejõudude hulgas kui ka ühiskonnas laiemalt. Vaata edasi siit või programmi kodulehelt.

Eesti Laulupsalter ja pühalaul (EKKM14-335), 01.01.2014.–31.12.2017. Projekt on rahastatud riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu“ kaudu, vastutav täitja on Erik Jõks. Interdistsiplinaarse projekti eesmärgiks on emakeelse Pühakirja, kui meie rahvuskultuuri ühe tüviteksti väärtustamine ja pühalaulu vormis kasutamise populariseerimine nii jumalateenistuslikus kui kunstilises kontekstis. Vaata edasi siit.

 

Täpse ülevaate juba lõppenud ja käimasolevatest teadusprojektidest leiab Eesti Teadusportaalist (vali “detailne otsing” ning kirjuta asutuse väljale “Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia”).