Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pere tunnustas sel aastal oma kolleege järgmistes kategooriates: aasta uued tulijad (akadeemiline ja administratiivne töötaja), aasta teod (akadeemiline ja administratiivne valdkond), aasta kolleeg.

Hääletuse tulemused avalikustati teisipäeval, 19. detsembril rektori ja ametiühingu jõuluvastuvõtul. Rektor Ivari Ilja andis tunnustused üle järgmistele kolleegidele:

AASTA UUS TULIJA – AKADEEMILINE TÖÖTAJA 2023: akordioni lektor Mikk Langeproon

AASTA UUS TULIJA – ADMINISTRATIIVNE TÖÖTAJA 2023: haridustehnoloog Piret Lehiste

AASTA TEGU – AKADEEMILINE VALDKOND 2023: EMTA sümfooniaorkestri esinemine Berliini Konzerthausis 22.08.2023

AASTA TEGU – ADMINISTRATIIVNE VALDKOND 2023: EMTA õppehoone fuajee renoveerimine

AASTA KOLLEEG 2023: õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas

Õnnitleme!

Lisaks allkirjastasid jõuluvastuvõtul Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja ja ametiühingu usaldusisik Olga Tungal uuendatud kollektiivlepingu. Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate ja tööandja vahel, millega saab kindlaks määrata töötamise tingimused. Kollektiivlepingu sõlmimist, kehtimist, lõppemist ja sisu reguleerib kollektiivlepingu seadus.

Õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas, puhkpillide ja löökpillide õppejuht, klarneti ja puhkpilliorkestri dirigeerimise professor Toomas Vavilov, haldus- ja finantsdirektor Sille Roots, energiatõhususe projektijuht Hindrek Rootsma, haridustehnoloog Piret Lehiste, akordioni lektor ja välissuhete spetsialist Mikk Langeproon. Foto: Rene Jakobson