Kõrghariduses loomeettevõtlust edendav võrgustik ActInArt pidas 4.–8. maini Jakobstadis Soomes intensiivseminari, tuues Novia rakenduskõrgkooli kokku 30 üliõpilast ning 15 õpetajat 20st eri rahvusest ja 15st muusika- ja kunstikõrgkoolist.

Viiepäevases laagris otsiti vastuseid küsimustele, kuidas oma tegevust artistina või kultuurikorraldajana
mõtestada, mil moel ühendada loominguline potentsiaal praktiliste oskustega ning kuidas tulla artistina toime kaasaegse ühiskonna väljakutsetega. Koos töötati gruppides, praktikumides, loengutes ja mentorluse vormis. Üritus kulmineerus üliõpilaste ideede avaliku esitlusega, kus osalesid lisaks võrgustiku liikmetele ka Jakobstadi linnapea ja press. 

ActInArt võrgustiku juhi, EMTA kultuurikorralduse õppe koordinaator Anna Ranczakowska sõnul on ActInArti lähenemine ettevõtluse õpetamisele ebatraditsiooniline: “Julgustame üliõpilasi mõtlema eelkõige enda võimetele ja potentsiaalile ühiskonnas ning toetuma isiklikule motivatsioonile, väärtushinnangutele ja uskumustele, selle asemel, et joonduda etteseatud reeglite järgi. Tahame üliõpilastele pakkuda tuge ja julgust jääda loovisikuna enda tõekspidamistele kindlaks.”

Tänavu neljandat korda aset leidnud loomemajanduse seminaril osalesid nii muusika-, etenduskunstide kui ka kultuurikorralduse erialade üliõpilased. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat esindasid üritusel kaasaegse improvisatsiooni üliõpilane Olga Bulavina ning nüüdismuusika interpretatsiooni ja loome õppekava CoPeCo üliõpilased Kelsey Cotton ja Sandra Kuntu Blankson.

ActInArt on Põhja- ja Baltimaade loomealade kõrgkoolide võrgustik, mille eesmärk on toetada loomemajandust ning ettevõtlusele orienteeritud mõtteviisi neis õppeasutustes. Rõhuasetus on karjääriplaneerimise oskuse edendamisel, teadlikkuse ja aktviisuse tõstmisel. ActInArt tegevustesse on kaasatud nii üliõpilased, õppejõud kui ka kõrgkoolide tugistruktuuride esindajad. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juhib ActInArt võrgustiku tööd aastast 2014. 

Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus.