Ana Victoria Falcon Araujo kaitseb 24. oktoobril kell 14.30 ruumis A-207 filosoofiadoktori (teater) kraadi taotlemiseks tööd:

„Drafting the VR Play: Exploring Extended Reality Theater to Propose a Method for Virtual Reality Playwriting“ („Kuidas kirjutada VR-näidendit: uurimus laiendatud reaalsuse teatrist eesmärgiga luua näidendikirjutamise meetod virtuaalreaalsuse jaoks”).

Juhendajad: Madli Pesti, PhD (EMTA), Marion Jõepera, PhD
Oponent: Dr. phil. Ágnes Karolina Bakk, Moholy-Nagy University of Art and Design (Ungari)

Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN ning trükisena EMTA raamatukogus.

Töö lühikokkuvõte (katkend):

Loovuurimus „Drafting the VR-play: Exploring Extended Reality Theatre to Propose a
Method for Virtual Reality Playwriting“ („Kuidas kirjutada VR-näidendit: uurimus
laiendatud reaalsuse teatrist eesmärgiga luua näidendikirjutamise meetod virtuaalreaalsuse
jaoks“) on kirjutatud doktorikraadi taotlemiseks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
doktoriõppe loomingulises harus. Uurimistöö vastab küsimusele, kuidas kirjanikud saaksid
luua näidendeid, mis on mõeldud lavastamiseks (osaliselt) virtuaalreaalsuses. Virtuaalreaalsus
ehk VR on arvutiga loodud interaktiivne meedium, mis tekitab kasutajale kohalolekutunde
Virtuaalruumis.

Töö eesmärk on aidata näitekirjanikel luua laiendatud reaalsuse (XR) ja virtuaalreaalsuse
(VR) näidendeid ja stsenaariume. Sellest lähtuvalt uuritakse väitekirjas VR-näidendi mõistet.
VR-näidend on ka põhiline dokument, mida tõlgendavad lavastaja ja tema meeskond
lavastuse loomisel. See annab raamistiku teistele VR-näidendi lavastamisega seotud
loovdokumentidele.