Uuenduslikud võtted nüüdismuusika notatsioonis on täna võtmas kardinaalsemat vormi kui kunagi varem. Üks neist uudsetest võtetest on animeeritud notatsioon, mille teoreetilisele ja praktilisele interdistsiplinaarsele uurimisele ning arendamisele on pühendatud käesolev sümpoosium. Muusika- ja kunstiajaloost on teada erinevaid meetodeid animatsiooni, graafika ja teiste pildiliste vormide rakendamisest muusika noteerimisel. Antud sümpoosium heidab pilgu animeeritud notatsiooni uusimatele arengutele erinevate valdkondade lõikes. Ootame osalema!