26. aprillil 2021 toimus veebikeskkonnas muusikahariduse koostöövõrgustike ANMA (Association of Nordic Music Academies) ja Nordplusi aastakoosolek. Algselt pidid Põhja- ja Baltimaade muusikakõrgkoolide rektorid, välissuhete koordinaatorid ja tudengid kogunema Eesti muusika- ja teatriakadeemias, kuid pandeemia tõttu lükkus see juba teist korda aasta võrra edasi. Veebikoosoleku programmist võttis EMTA aga aktiivselt osa. Koos ANMA peasekretäri Claus Oleseniga ütles avasõnad EMTA rektor Ivari Ilja.

Muusikaline tervitus toimus seekord LoLa vahendusel. Omavahel liideti kolm ühenduspunkti: improvisatsiooniga esinesid Jaak Sikk (klaver) Tallinnast, Teemu Mastovaara (tšello) Turust ning Dominykas Snarskis (trummid) Vilniusest. Tegu oli LoLa2.0 tarkvaraversiooni esmakordse demonstratsiooniga Põhja- ja Baltimaade regioonis, mis sai teoks tänu akadeemia internetipõhiste kaugtegevuste arendamise töögrupile koosseisus Innar Järva, Nikita Shishkov ja Paolo Girol.

ANMAtalks vestluspaneel keskendus rahvusvahelistumisele koroona-järgses maailmas, tudengite esindajana osales EMTA viiuli eriala üliõpilane Katariina Maria Kits.

EMTA välissuhete koordinaator ja Nordplusi võrgustiku NordClassic administraator Hanneleen Pihlak tutvustas võrgustiku projekte ja tegevusi viimase õppeaasta jooksul.

ANMA ja Nordplusi järgmine aastakohtumine toimub aprillis 2022, kuid loodetavasti siis enam mitte veebi vahendusel, vaid EMTAs kohapeal.