7. juunil kell 11.00 ruumis A-402 kaitseb Anna-Sophia Sevagin oma magistritööd “Peterburi eesti seltside muusikategevus Peterburi Teataja kuulutuste põhjal (1908–1914)”, oponent Maris Kirme PhD (TLÜ), juhendaja prof Toomas Siitan.