Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaste eestvedamisel asutati akadeemia tegevuste toetamiseks ja vilistlaste tegevuse koordineerimiseks MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Vilistlaskogu. Vilistlaskogu juhatuse esinaiseks kinnitati Anne Erm.

“Soovime EMTA vilistlastena senisest aktiivsemalt kaasa rääkida akadeemia tegevuses ja arengus, “ ütles juhatuse esinaine Anne Erm. “Kaks olulisemat teemat on hetkel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali ehitus ja 100. juubel.”

Vilistlaskogu üldkoosolekul tutvustati MTÜ põhikirja ja loodi erinevad töörühmad. Liikmemaksu suuruseks kinnitati 10-20 EUR aastas. Need, kellel õpingud mingil põhjusel enne diplomi saamist katkesid, saavad osaleda MTÜ töös toetajaliikmetena.

Vastloodud MTÜ juhatusse kuuluvad:

  • Anne Erm (esimees)
  • Heidi Pruuli
  • Andres Pung (aseesimees)
  • Riina Roose
  • Riho Rõõmus
  • Elmo Tiisvald
  • Jüri Trei

Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti: Jüri Tallinn, Eero Raun, Andres Ammas.

Üldkogul kinnitati erinevate teemade jaotuses järgmised töörühmad:
– EMTA saali ehitus – töörühma juht Eero Raun
– Vilistlaskogu kui organisatsiooni ülesehitamine, töö regioonides – töörühma juht Riho Rõõmus
– Kommunikatsioon ja meedia – töörühma juht Kristel Üksvärav
– EMTA 100 ideede kogumine – töörühma juht Heidi Pruuli
– Ajaloolise pärandi väärtustamine ja jäädvustamine – töörühma juht Riina Roose

Vilistlaskogu liikmeks saab registreeruda EMTA kodulehel: www.ema.edu.ee/vilistlane
Samuti on kõik oodatud panustama ülaltoodud töörühmade tegevustesse, selleks tuleb saata kiri aadressile: vilistlaskogu@ema.edu.ee

MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaskogu kontonumber Swedbankis EE80 2200 2210 6384 6242

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga on oma haridustee kaudu olnud seotud valdav enamik eesti muusikutest. Tuntumate vilistlaste seas on heliloojad Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür ning dirigendid Eri Klas ja Tõnu Kaljuste. Samuti on enamik tänase Eesti teatri näitlejatest ja lavastajatest EMTA lavakunstikooli vilistlased.

Lisainfo: vilistlaskogu@ema.edu.ee