Bakalaureuseõpe

Tähelepanu!

Eriolukorrast tingitud piirangute tõttu ei toimu 2020. aasta vastuvõtul muusikateooria katset. Vajaduse korral kontrollitakse kandidaadi solfedžo ja muusikateooria alaseid teadmisi ja oskusi erialaeksami käigus.

***

Konsultatsioonide ajakava BAK

Sisseastumiseksamite ajakava BAK 2020

Sisseastumisavaldused esitatakse sisseastumise infosüsteemides SAIS (õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel)

ja DreamApply (õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel).

SAIS-is saab avaldusi muusikaerialadele esitada alates 10. maist.

Avalduse jt sisseastumisdokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

  • õppekaval "Lavakunst" 15. aprill 2020;
  • bakalaureuseõppekavadel, mille õppekeel on inglise keel, 3. juuni 2020;
  • muudel õppekavadel 25. juuni 2020.

Sisseastumiseksamite toimumise ajad kinnitatakse rektori käskkirjaga.

Muusikaerialade sisseastumiseksamid toimuvad 26. juunist kuni 6. juulini.

Lavakunsti eriala sisseastumiseksamite esimene voor toimub 9. maist 18. maini.

Vastuvõtuperiood lõpeb 6. juulil 2020.

Info: tel 6675 709; e-post: vastuvott@ema.edu.ee

2020. aastal toimub üliõpilaste vastuvõtt EMTA bakalaureuseõppesse järgmistele erialadele:

MUUSIKA INTERPRETATSIOON (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel

HELILOOMING ja MUUSIKATEHNOLOOGIA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

JAZZ- JA PÄRIMUSMUUSIKA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

INTERPRETATSIOONIPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)
(klaver, klavessiin, akordion, viiul, altviiul, tšello, kontrabass, kitarr, kannel, flööt, plokkflööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon)

MUUSIKAPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)

2020/2021 õppeaastal avab EMTA muusikapedagoogika bakalaureuse õppekaval piisava hulga sisseastujate olemasolul õppegrupid kahes erinevas õppevormis:

päevaõpe koorimuusika- ja rütmimuusika suunal – õppetöö toimub igapäevaselt regulaarse tunniplaani alusel.

sessioonõpe koorimuusika suunal – vähemalt 10 eduka kandidaadi vastuvõtul. Sessioonõppesse kandideerimise eelduseks on eelnev töökogemus muusikaõpetajana või muusikaõpetaja koolitusprogrammis osalemine, mis annab võimaluse täita vastuvõtunõuded varasemate õpingute ja töökogemuse alusel. Õpptöö toimib ülenädalaselt nädalalõppudel neljapäev, reede, laupäev. Sessioonõpet iseloomustab isesiva töö suurem maht õppesessisoonide vahelisel perioodil. Suurema iseseisva töö arvelt on kontaktundide mahtu vähendatud loenguainetes kuni 50% ja individuaaltundides kuni 25%.

MUUSIKATEADUS JA MUUSIKAKORRALDUS (õppekeel eesti keel)

LAVAKUNST (näitleja suund, õppekeel eesti keel)

http://lavakas.ee/bakalaureuseope/

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on õppeaeg bakalaureuseõppes 3 aastat (lavakunsti õppekaval 4 aastat).
Bakalaureusekraadi omandanud võivad edasi õppida 2-aastases magistriõppes.

Sisseastuja võib korraga kandideerida kuni kahele õppekavale või erialale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded ja saavutab paremusjärjestuses vastuvõttu tagava koha mõlemal õppekaval või erialal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtukomisjonile enne vastuvõtuperioodi lõppu. Üliõpilaskandidaati kahele erialale samaaegselt ei immatrikuleerita.