Bakalaureuseõpe

Tähelepanu!

Eriolukorrast tingitud piirangute tõttu ei toimu 2020. aasta vastuvõtul muusikateooria katset. Vajaduse korral kontrollitakse kandidaadi solfedžo ja muusikateooria alaseid teadmisi ja oskusi erialaeksami käigus.


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraldab täiendava vastuvõtu 2020/2021. õppeaastaks järgmistel erialadel:

  • klahvpillid
  • keelpillid
  • puhk- ja löökpillid
  • kooridirigeerimine
  • pärimusmuusika
  • interpretatsioonipedagoogika
  • muusikapedagoogika (sessioonõppe vormis)
  • muusikateadus ja muusikakorraldus

Avaldusi saab esitada alates 1. augustist kuni 24. augustini keskkonnas SAIS (www.sais.ee)

Sisseastumiseksamid toimuvad 25.–26. augustil

Täiendav vastuvõtt - ajakava BAK

Täiendav info: vastuvott@eamt.ee.

Sisseastumiseksamite toimumise ajad kinnitatakse rektori käskkirjaga.


Info: tel 6675 709; e-post: vastuvott@eamt.ee

MUUSIKA INTERPRETATSIOON (õppekeel eesti keel)

HELILOOMING ja MUUSIKATEHNOLOOGIA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

JAZZ- JA PÄRIMUSMUUSIKA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

INTERPRETATSIOONIPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)
(klaver, klavessiin, akordion, viiul, altviiul, tšello, kontrabass, kitarr, kannel, flööt, plokkflööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon)

MUUSIKAPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)

2020/2021 õppeaastal avab EMTA muusikapedagoogika bakalaureuse õppekaval piisava hulga sisseastujate olemasolul õppegrupid kahes erinevas õppevormis:

päevaõpe koorimuusika- ja rütmimuusika suunal – õppetöö toimub igapäevaselt regulaarse tunniplaani alusel.

sessioonõpe koorimuusika suunal – vähemalt 10 eduka kandidaadi vastuvõtul. Sessioonõppesse kandideerimise eelduseks on eelnev töökogemus muusikaõpetajana või muusikaõpetaja koolitusprogrammis osalemine, mis annab võimaluse täita vastuvõtunõuded varasemate õpingute ja töökogemuse alusel. Õpptöö toimib ülenädalaselt nädalalõppudel neljapäev, reede, laupäev. Sessioonõpet iseloomustab isesiva töö suurem maht õppesessisoonide vahelisel perioodil. Suurema iseseisva töö arvelt on kontaktundide mahtu vähendatud loenguainetes kuni 50% ja individuaaltundides kuni 25%.

MUUSIKATEADUS JA MUUSIKAKORRALDUS (õppekeel eesti keel)

LAVAKUNST (näitleja suund, õppekeel eesti keel)

http://lavakas.ee/bakalaureuseope/

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on õppeaeg bakalaureuseõppes 3 aastat (lavakunsti õppekaval 4 aastat).
Bakalaureusekraadi omandanud võivad edasi õppida 2-aastases magistriõppes.

Sisseastuja võib korraga kandideerida kuni kahele õppekavale või erialale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded ja saavutab paremusjärjestuses vastuvõttu tagava koha mõlemal õppekaval või erialal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtukomisjonile enne vastuvõtuperioodi lõppu. Üliõpilaskandidaati kahele erialale samaaegselt ei immatrikuleerita.