Bakalaureuseõpe

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja vastuvõtu 2021/2022. õppeaastaks.

Avalduste jt sisseastumisdokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

  • doktoriõppes 3. juuni 2021;
  • bakalaureuse- ja magistriõppekavadel, mille õppekeel on inglise keel, 3. juuni 2021;
  • muudel õppekavadel 25. juuni 2021.

Sisseastumiseksamid toimuvad 28. juunist kuni 1. juulini 2021.

Täiendav info: vastuvott@eamt.ee.


Sisseastumiseksamite toimumise ajad kinnitatakse rektori käskkirjaga.


Info: tel 6675 709; e-post: vastuvott@eamt.ee

MUUSIKA INTERPRETATSIOON (õppekeel eesti keel)

HELILOOMING ja MUUSIKATEHNOLOOGIA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

JAZZ- JA PÄRIMUSMUUSIKA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

INTERPRETATSIOONIPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)
(klaver, klavessiin, akordion, viiul, altviiul, tšello, kontrabass, kitarr, kannel, flööt, plokkflööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon)

MUUSIKAPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)

2020/2021 õppeaastal avab EMTA muusikapedagoogika bakalaureuse õppekaval piisava hulga sisseastujate olemasolul õppegrupid kahes erinevas õppevormis:

päevaõpe koorimuusika- ja rütmimuusika suunal – õppetöö toimub igapäevaselt regulaarse tunniplaani alusel.

sessioonõpe koorimuusika suunal – vähemalt 10 eduka kandidaadi vastuvõtul. Sessioonõppesse kandideerimise eelduseks on eelnev töökogemus muusikaõpetajana või muusikaõpetaja koolitusprogrammis osalemine, mis annab võimaluse täita vastuvõtunõuded varasemate õpingute ja töökogemuse alusel. Õpptöö toimib ülenädalaselt nädalalõppudel neljapäev, reede, laupäev. Sessioonõpet iseloomustab isesiva töö suurem maht õppesessisoonide vahelisel perioodil. Suurema iseseisva töö arvelt on kontaktundide mahtu vähendatud loenguainetes kuni 50% ja individuaaltundides kuni 25%.

MUUSIKATEADUS JA MUUSIKAKORRALDUS (õppekeel eesti keel)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on õppeaeg bakalaureuseõppes 3 aastat (lavakunsti õppekaval 4 aastat).
Bakalaureusekraadi omandanud võivad edasi õppida 2-aastases magistriõppes.

Sisseastuja võib korraga kandideerida kuni kahele õppekavale või erialale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded ja saavutab paremusjärjestuses vastuvõttu tagava koha mõlemal õppekaval või erialal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtukomisjonile enne vastuvõtuperioodi lõppu. Üliõpilaskandidaati kahele erialale samaaegselt ei immatrikuleerita.