Jäta navigatsioon vahele
Jäta mobiili navigatsioon vahele
KONTAKTID KONTSERDID JA ETENDUSED

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia avab bakalaureuseastmel muusikakultuuri eriala, mille eesmärk on viia tudengid otse muusikaga seotud tööelu keskele, pakkudes neile nii teoreetilist kui ka praktilist ettevalmistust.

Igal semestril läbib tudeng juhendatud praktika muusikakorralduse, -meedia või -uuringute valdkonnas ning külastab ka võimalikke töökohti, kus neid oskuseid on tarvis. „Valmistame ette laiapõhjalist muusikakultuuri spetsialisti, kes oleks oodatud erinevatele muusikaga seotud töökohtadele. Sügavama huvi korral saab aga jätkata õpinguid magistriõppes muusikateaduse või kultuurikorralduse erialadel,“ selgitab muusikateaduse õppejuht, professor Kerri Kotta.

Akadeemia teadur ja õppekava koordinaator Brigitta Davidjants sõnab: „Lähtusime uue eriala loomisel tudengite soovidest ja ettepanekutest, aga ka tööturu vajadustest. Soovime anda noortele muusikaspetsialisti kompetentsi, mida ootavad nende tulevikutöökohad. Aga loomulikult ei kao kuhugi ka päris muusika – kõik meie tudengid saavad osa nii praktilistest muusikaainetest, kus tutvuvad erinevate stiilidega, aga ka silmaringi avardavatest õppeainetest.“

Muusikakultuuri eriala sisseastumiseksamitel vesteldakse kandidaadiga ja palutakse tal soovi korral tutvustada oma muusikalist portfooliot. “Tudeng võib mängida näiteks pilli, rääkida korraldatud muusikaüritusest või näidata seniseid kirjatükke muusika teemal või hoopis tutvustada oma plaadikogu,” lisab Kotta. Enam ei pea tegema ka muusikateooria katseid, neid teadmisi saab täiendada õppetöö jooksul.

Avaldust muusikakultuuri erialale sisseastumiseks saab esitada kuni 25. juunini.

Rohkem infot: eamt.ee/muusikakultuur

Muusikateadus tegeleb muusika ja muusikaelu uurimisega kogu selle mitmekesisuses, muusikakorraldus aga muusika viimisega publikuni. Muusikateaduse ja muusikakorralduse õppekava on õige valik neile, kes tunnevad, et tahavad toimetada rohkem muusikamaailma telgitagustes kui suurel laval.

  • Kuidas ja kellele muusikat luuakse?
  • Kuidas muusika inimesele mõjub?
  • Milline on muusika seos ümbritseva maailmaga?
  • Kuidas muusikafestivali ladusalt korraldada ja edukalt turundada?

Need on vaid mõned küsimused paljudest, millega muusikateadlased ja muusikaelu korraldajad oma töös kokku puutuvad. Eriala kõige tugevam külg ongi paindlikkus – üliõpilane saab oma õpingute raja suuresti ise valikainete, erinevate projektide ja kõige südamelähedasema uurimistöö najal kujundada. Õppekavas on esindatud kõik tänapäeva muusikateaduse olulisemad suunad, teoreetilise õppe kõrval omandatakse hulgaliselt praktilisi oskusi. Uuritakse nii kaasaegset kui ka ajaloolist muusikat ning klassikalise muusikaloo kõrval puututakse kokku rahva-, populaar- ja filmimuusikaga. Eesti muusikakultuuri vaadeldakse osana laiemast kultuuripraktikast ning võrdluses mujal maailmas toimuvaga. Kõik see loob avarad võimalused edasiõppimiseks või töömaailma suundumiseks. Muusikateaduse ja muusikakorralduse hariduse pinnalt on võimalik kavandada akadeemilist karjääri, siirduda tööle erinevatesse kultuuriorganisatsioonidesse ja loominguliste kollektiivide juurde, saada muusikakooli õpetajaks või proovida kätt ajakirjanduses.

Vt lähemalt: https://eamt.ee/erialad/muusikateadus/muusikateadus/

 

Anita Maasalu: „Muusikateaduse erialale õppima astudes lähtusin eelkõige oma huvist muusikaajaloo ja kirjutamise vastu. Nüüdseks on see eriala end mulle avanud oma täies mitmekesisuses ning ikka ja jälle leian end avastamas uusi väljakutseid, millega üks muusikateadlane oma töös kokku puutuda võib. Igal semestril saame süveneda just ennast paeluvale uurimisteemale, mis võib meid viia mäluasutustesse materjali koguma, katseid ja intervjuusid läbi viima, muusikateoseid süvitsi analüüsima ning – mis peamine – hulgaliselt head muusikat tundma õppima. Meie õppekavas on palju ruumi ka valikainetele, mis võimaldab õpingud endale meelepäraseks kujundada. Miks mitte õppida lisaks näiteks mõnd instrumenti, heliloomingut või võõrkeeli? EMTA kui väikese ülikooli eelis on minu arvates individuaalne suhtlus õppejõududega ning võimalus saada pidevalt nõu ja tagasisidet. Samuti on meil tore sõbralik kogukond, kust võib leida sõbrad terveks eluks.“ Anita on muusika- ja teatriakadeemia muusikateaduse üliõpilane.