10. detsembril 2020 kinnitas valitsus koroonaviiruse tõkestamiseks uued meetmed. Valitsuse korraldusel on 14. detsembrist kuni 31. detsembrini 2020 kehtestatud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õpilastele ja üliõpilastele liikumispiirangud õppehoonetes. Erandina võivad toimuda praktiline õpe ja eksamid.

Lähtuvalt valitsuse korraldusest kehtivad muusika- ja teatriakadeemias esmaspäevast, 14. detsembrist järgnevad piirangud:

  • Õppehooned on avatud ainult akadeemia töötajatele ja üliõpilastele. Sissepääs õppehoonesse on võimalik isikustatud magnetkaardiga.
  • Teoreetilistes ainetes on õppehoonetes lubatud läbi viia ainult konsultatsioone, kui nende läbiviimine kaugõppe vormis ei ole võimalik.
  • Praktiline õpe ja üliõpilaste iseseisev harjutamine on lubatud, kuid ühes ruumis ei tohi korraga viibida üle kolme isiku. Erandid on lubatud saalides jm suuremates ruumides, kus korraga ühes ruumis viibivate isikute piirarvuks on 20.
  • Lubatud on eksamid ja arvestused praktilistes ainetes, kuid kinni tuleb pidada eelmises punktis nimetatud piirarvudest.
  • Akadeemia õppehoonetes on kõigil kohustuslik järgida 2+2-reeglit, sh praktilise õppetöö, eksamite ja arvestuste ajal, välja arvatud juhul, kui see ei ole tegevuse spetsiifika tõttuvõimalik.
  • Õppehoonetes on nõutav maski kandmine ja käte regulaarne desinfitseerimine.
  • EMTA poolt korraldatavaid avalikke kontserte ei toimu.