Valitsus kinnitas 11. märtsist 2021 kehtima hakkavate piirangute korralduse. Rangete piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada tervishoiusüsteemi toimepidevus. Vt lähemalt: https://www.kriis.ee/et

Muusika- ja teatriakadeemias toimub kogu teoreetiline ja poolpraktiline õpe (loengud, seminarid, solfedžo tunnid) kaugõppe vormis. Põhjendatud juhtudel on neis ainetes lubatud individuaalsed konsultatsioonid akadeemia ruumides. Praktiline õpe jääb küll osaliselt lubatuks, kuid ka siin tuleb maksimaalselt ära kasutada kaugõppe võimalusi.

EMTA õppehoonetes on lubatud vaid:

 • praktiline õpe kooskõlas allpool toodud piirangutega;
 • iseseisev harjutamine;
 • õppejõu poolt määratud individuaalsete konsultatsioonide läbiviimine;
 • eksamid ja arvestused.

Eeltoodud tegevuste puhul kehtivad järgmised piirangud:

 • tavaklassides tohib korraga viibida kuni 2 inimest (näit 1 üliõpilane ja 1 õppejõud või 1 üliõpilane ja pianist-kontsertmeister);
 • peahoone ruumides A103, C105, D311, A402, A403, A404, D411 ja D511 tohib korraga viibida kuni 3 inimest;
 • kammersaalis ja black-boxis tohib korraga viibida kuni 5 inimest, lavakunsti ja kaasaegsete etenduskunstide õppe puhul erandina kuni 8 inimest;
 • suures saalis tohib korraga viibida kuni 10 inimest;
 • Toom-Kooli 4 asuvas õppehoones tohib korraga viibida kuni 16 inimest, õppehoone suuremates ruumides korraga kuni 7 inimest;
 • muusikaõppes on koos õppiva või harjutava ansamblikoosseisu maksimaalseks suuruseks 4 üliõpilast (praegu tuleks ajutiselt keskenduda individuaalsete oskuste arendamisele ja väiksematele ansamblikoosseisudele);
 • kõigi tegevuste puhul on kohustus kanda maski ja hoida 2-meetrist distantsi kõigi ruumis viibivate inimeste vahel; suurt füüsilist koormust ja aktiivset liikumist eeldavad tegevused (näit tants) ei ole siseruumides lubatud.

EMTA peahoone suletakse õhtul tavapärasest varem – kell 22.00. Üliõpilased on kohustatud klassid sulgema ja võtmed ära tooma hiljemalt 21.45.

Peahoonesse pääseb vaid isikustatud magnetkaardiga. Kõigi teiste jaoks, sh pedagoogilise praktika õpilastele, on majja sisenemine keelatud.

Raamatukogu on avatud tööpäevadel kell 12.00–16.00. Akadeemiaväliseid lugejaid teenindatakse vaid eelneval kokkuleppel.