COVID-19 TÖÖ- ja ÕPPEKORRALDUS

Hoidmaks ennast ja teisi, palume kõigilt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia töötajatelt, üliõpilastelt ja külalistelt mõistvat ning hoolivat suhtumist, koostööd ja vastutustundlikku ning vastastikku usaldusväärset käitumist.

Muusika- ja teatriakadeemias toimub õppetöö tavapäraselt tunniplaani järgi (kui õppejõud ei ole andnud teada teisiti). Akadeemias kehtib tavapärane töökord (kui üksuse juht pole otsustanud teisiti). Oluline on igapäevases töös võimalikke nakkusriske igakülgselt maandada ning kõiki ennetusabinõusid ja juhiseid järgida.

Olukorra halvenemisel ja viirusriski suurenemisel rakendame nn tagurpidi stsenaariumit – distantsõppele minekut alustame vajadusel nendest õppeainetest, mis toimuvad arvuka auditooriumiga loenguformaadis. Järgmises etapis viime vajadusel distantsõppele individuaaltunnid ning kõige viimasena sulgeme võimaluse akadeemias harjutamas käia.

Oleme suurte ülikoolidega võrreldes väikesed, aga seetõttu oleme ka paindlikud ning suudame kiiresti reageerida – tegevusstrateegia põhineb otseselt hetkeolukorral.

Infot täiendame vastavalt olude muutumisele jooksvalt.

NB! Vähimagi haigusnähu korral tuleb jääda koju

REISIMINE ja LÄHETUSED

Muusika- ja teatriakadeemia soovitab lähiajal igasugusest reisimisest võimalusel hoiduda. Isiklike, tööalaste ja õpirändega seotud vältimatute reiside puhul lähtume akadeemias välisministeeriumi antud soovitustest: https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov.

Kui rsikiriikidesse reisimist vältida pole võimalik, siis Eestisse tagasi saabudes tohib muusika- ja teatriakadeemiasse kohapeale tööle tulla ainult juhul, kui see on kokkuleppel tööandjaga vältimatult vajalik. Eelduseks on, et Eestisse saabumisel olete teinud viivitamatult koroonatesti ja testi tulemus on negatiivne – kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab vältima täielikult kontakte teiste isikutega.

Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma liikumisvabadust piirata. Vältida tuleb mittevajalikke kontakte – selle alla kuuluvad ka lähikontaktid kolleegide ning üliõpilastega ja auditoorne õppetöö tervikuna. Muusika- ja teatriakadeemia seisukoht on, et kui õppejõud on viibinud riskiriigis, siis tuleb tal õppetöö ümber korraldada, et vältida kontaktõpet.

Mitte varem kui seitsme päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et pärast kahte negatiivset testi 14-päevane liikumisvabaduse piirang ei rakendu.

Kui riskiriikidest tulija teste ei tee peab ta 14 päeva oma liikumisvabadust piirama. Vt ka: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele