14.–23. veebruarini toimub taas klaveriüliõpilastele suunatud projekt Crossing Keyboards ning esimest korda tšelloüliõpilastele suunatud samalaadne ettevõtmine nimega Crossing Bows. Projektid toovad EMTA-sse kokku klaveri- ja tšelloüliõpilased ning -õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Helsingi Sibeliuse Akadeemiast, Leedu Muusika- ja Teatriakadeemiast ja Läti Muusikaakadeemia ning Islandi Kunstiülikoolist ja Aarhusi Kuninglikust Muusikaakadeemiast.

Crossing Keyboardsil osaleb neljast eelpool nimetatud akadeemiast kaks õppejõudu ja neli-viis üliõpilast, kes teevad kontserdi- ja õppereisi, külastades järjest kõiki neid akadeemiaid.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat esindavad õppejõududena Ivari Ilja ja Mati Mikalai, Helsinki Sibeliuse Akadeemiast osalevad projektis Niklas Pokki ja Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, Läti Muusikaakadeemiat esindavad Juris Kalnciems ja Toms Ostrovskis ning Leedu Muusika- ja Teatriakadeemiat Zbignevas Ibelgauptas ja Aidas Puodziukas.

Külalistena saabuvad õppejõud annavad meistriklassitunde võõrustava akadeemia üliõpilastele ning külalistena saabunud klaveriüliõpilased teevad võõrustava akadeemia saalis kontserdi. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimuvad klaverisündmused järgmiselt:

17. veebruaril kell 19.00 EMTA suures saalis Helsingi Sibeliuse Akadeemia üliõpilaste kontsert
18. veebruaril õppejõudude meistrikursused
18. veebruaril kell 19.00 EMTA suures saalis Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilaste kontsert
19. veebruaril õppejõudude meistrikursused
22. veebruaril kell 19.00 EMTA suures saalis Läti Muusikaakadeemia üliõpilaste kontsert
23. veebruaril õppejõudude meistrikursused.

Sel aastal toimub esmakordselt Crossing Bows, mis on toonud EMTA-sse 16 tšellist ning kaks õppejõudu Islandi Kunstiülikoolist ja Aarhusi Kuninglikust Muusikaakadeemiast. Kahel tasuta kontserdil, mis toimuvad 18. veebruaril kell 17.00 EMTA kammersaalis ja 19. veebruaril kell 17.00 suures saalis, esitatakse nii soolorepertuaari kui ka tšelloansamblitele loodud teoseid, sealjuures toimub pühapäevasel kontserdil Riho Esko Maimetsa teose „Volta“ esiettekanne (tšellokvartett).

Esimene Crossing Keyboards toimus 2013. aastal, mõtte autor oli tollane EMTA klaveriosakonna juhataja professor Ivari Ilja. Praeguseks on Crossing Keyboardsi idee levinud juba märksa kaugemale esimestest projektis osalenud neljast akadeemiast. Selle nime all on üksteist külastanud muuhulgas Stockholmi Kuningliku Muusikakolledži ja Islandi Kunstide Akadeemia pianistid ning huvi Crossing Keyboards mõtte ja formaadi vastu laieneb pidevalt.

Crossing Bows toimub sel aastal esmakordselt, selle ellukutsujaks on EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor ja tšello professor Henry-David Varema: „On väga rõõmustav, et sarnaselt pianistidele on ka tšellistidele nüüd sündmus, mis võimaldab ühiselt kokku saada, ammutada kolleegidelt inspiratsiooni ning saada uut kogemust ja teadmist. Usun, et üliõpilased naudivad kindlast ühist musitseerimist ning publik saab nauditavaid kontserdielamusi, muuhulgas pea paarikümnest noorest tšellovirtuoosist koosnevat tšelloansamblit kuulates!“