Esmaspäeval, 13. novembril toimub EMTA-s kaks loomeuurimusliku doktoritöö kaitsmist.

Kell 14.00 kaitseb saateklassi doktorant Jun Zhao ruumis A202 oma tööd “Comprehension and interpretation of Chinese vocal music with the example of Zheng Qiufeng’s song cycle “Four Seasons of Our Motherland” (juh vanemteadur dr phil Žanna Pärtlas, oponent dr Tuomas Mali Lahti konservatooriumist).

Kell 16.30 aga on võimalik kaasa elada Kristi Kapteni töö “Pianisti tööprotsess Ligeti etüüdide omandamisel” (juh prof Kerri Kotta, oponent dr phil Mart Jaanson Tartu Ülikoolist) kaitsmisele ruumis A402.

Töödega on võimalik tutvuda ka raamatukogus.