Koroonaviiruse (COVID-19) üleilmse puhanguga seonduvate terviseriskide ja soovituslike ettevaatusabinõude tõttu ei toimu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) korraldatavad avalikud kontserdid ja üritused 13. märtsist kuni 30. aprillini. 

Tuginedes Vabariigi valitsuse ja Terviseameti soovitustele ja arvestades hoolsalt võimalikke riske, on EMTA juhtkond võtnud vastu otsuse jätta ära akadeemia korraldatavad üritused.

“On ilmne, et rahvarohkete ja vahel ka arvukate rahvusvaheliste osapooltega ürituste korraldamine on käesoleval ajal komplitseeritud ja ebaturvaline nii publikule, töötajatele kui ka esinejatele. Kindlasti soovime ennetada olukorra eskaleerumist ja hindame esimeseks prioriteediks kõigi turvalisust,“ kommenteerib EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.

Võimalusel kõiki sündmusi ära ei jäeta ning need lükatakse edasi aasta teise poolde. Hetkel vastavad otsused veel puuduvad, kuid üritusi puudutava infoga kursis olemiseks on palutud jälgida EMTA üritusi kajastavat veebikülge emtasaalid.ee.

Tegemist on ajutiste abinõudega. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lähtub Terviseameti soovitustest ja riiklikest ettekirjutustest ning hindab olukorda jooksvalt.