Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) järgmiseks seitsmeks aastaks. Ühtlasi omistatakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedimärk.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) esitas taotluse institutsionaalse akrediteerimise läbiviimiseks Belgias asuva agentuuri MusiQuE (Music Quality Enhancement) poolt. Hindamine viidi läbi vastavalt MusiQuE standarditele, kuid tihedat koostööd tehti ka Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuriga.

HAKA juhataja Heli Mattisen selgitab, et MusiQuE on erinevate esitluskunsti valdkondades tegutsevate kõrgkoolide organisatsioonide poolt asutatud agentuur, mis on spetsialiseerunud just nendes valdkondades tegutsevate kõrgkoolide kvaliteedihindamisele. „HAKA hinnangul on kõrgkoolide endi algatusel käivitatud spetsialiseeritud agentuuri kaasamisel selge lisaväärtus. HAKA-l ja MusiQuE-l oli võimalik kogu protsessi jooksul üksteiselt õppida,“ lisas ta.

Hindamisnõukogu võttis otsuse vastu tuginedes rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile. Otsuses toodi välja, et akadeemiat tervikuna iseloomustab selge arusaam oma identiteedist, mis väljendub ka tema missioonis ja visioonis ning kõigil hindamiskülastuse intervjuudel väljendus EMTA liikmeskonna võrdse lugupidava kohtlemise, asjatundlikkuse ja pühendumuse kõrge tase ning jagatud kvaliteeditunnetus. Kiidusõnu leidis ka võrdse kohtlemise usaldusisiku ametikoha loomine EMTA poolt. Lisaks tunnustati EMTA häid koostöösidemed teiste Eesti ülikoolide ja teadusasutustega interdistsiplinaarsete projektide läbiviimisel. Komisjon toob välja, et viis, kuidas EMTA oma eesmärke ja kultuurisektori vajadusi haridusprotsesside kaudu ellu viib, arvestades seejuures ka riiklikke strateegiaid ja ühiskonna ootusi, on muljetavaldav. Täpsemalt väljatoodud tugevustest ja parendusvaldkondadest ja soovitustest Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kodulehel siit.

„Institutsionaalne akrediteerimine on iga ülikooli jaoks oluline protsess, mille käigus väliseksperdid hindavad kõrgkooli tegevuse vastavust õigusaktidele, eesmärkidele ja arengukavale. Meie jaoks on eriti tähtis, et sõltumatud valdkonna tippspetsialistid hindasid meie tegevust ka valdkonna rahvusvaheliste kriteeriumide ja kvaliteediootuste valguses, andes soovitusi järgnevaks 7-aastaseks arenguperioodiks,“ rääkis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja. „Olen väga tänulik meie akadeemia perele, kelle loov, pidevale arengule ja kvaliteedikultuurile orienteeritud töö võimaldas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemial institutsionaalne akrediteerimine edukalt läbida,“ lisas ta.

„Eksperdid olid vaimustuses meie sihikindlatest ja avatud meelega üliõpilastest. Kiidusõnu jagus ka oma tööle pühendunud õppejõududele ning kompetentsetele tugitöötajatele, samuti akadeemia suurepärasele õpikeskkonnale. Kuna meid akrediteerinud kvaliteediagentuur MusiQuE tegutseb muusika ja teatri valdkonnas väga laia rahvusvahelise haardega, siis loodame, et teadmine meie tugevustest levib ja mõjub positiivselt meie rahvusvahelisele mainele,“ täiendab õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Selle käigus hindab rahvusvaheline ekspertkomisjon kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu.

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ülesanne on õppe- ja koolitusasutuste kvaliteedi hindamine ning kvaliteedikultuuri edendamine hariduse valdkonnas. HAKA tegutseb Haridus- ja Noorteameti koosseisus sõltumatu ja iseseiseva üksusena.

Allikas: Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA)