Lepingu eesmärgiks on pakkuda nii muuseumitöötajatele kui ka üliõpilastele parimaid võimalusi õppe-, teadus- ja loometööks.

Eesti Ajaloomuuseum ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia soovivad sõlmitud lepinguga avardada ja mitmekesistada valdkondlikke arenguvõimalusi.

Sõlmitud leping parendab võimalusi algatada muusika- ja teatrivaldkonnas ühiseid uurimis- ja näituseprojekte. Samuti pakub muuseum tudengitele praktikavõimalust ja koostööd museoloogia ning kultuurikorralduse valdkonnas.

Esinemiskogemuste saamiseks pakub muuseum teatri- ja muusikavaldkonna üliõpilastele esinemisvõimalusi uues Peeter Süda nimelises saalis.

Nii muusika- kui ka teatrivaldkonnale on eriti oluline koostööpunkt teadmussiirde doktorantuuri arendamine, mis tähendab doktorantide suuremat rakendust Teatri- ja Muusikamuuseumi kogudepõhisesse uurimustöösse.

Rektor Ivari Ilja sõnas: „See leping võimaldab saavutada täiesti uue taseme Eesti Ajaloomuuseumi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös. Meie fookuses on eelkõige muusika- ja teatrivaldkond, üliõpilaste töö ning suhestumine eesti kultuuripärandiga, ühised loome- ja haridusprojektid, teadmussiirde doktorantuur jne. Usun, et edukas koostöö ja selgelt tunnetatud missioon tugevdavad kumbagi institutsiooni.“

Ajaloomuuseumi juhi Jaanus Rohumaa sõnul loob tänane sündmus silla mineviku ja tuleviku vahel – Teatri- ja Muusikamuuseumi rikkalikud kogud ja töötajate kogemused on väärtuslikuks allikaks tudengite novaatorlikele teadus- ja uurimistöödele ning loometegevusele.

Lisaks tagab muuseum EMTA üliõpilastele tasuta sissepääsu Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi näitustele.