Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on vapustatud sündmustest, mis praegu Ukrainas seoses Venemaa agressiooniga aset leiavad. Sellega seonduvalt oleme pakkunud tuge ja psühholoogilist nõustamist akadeemias õppivatele Ukraina tudengitele.

Oleme valmis pakkuma õpingute jätkamise võimalusi ukrainlastele, kes on põgenikena Eestisse jõudnud ning kelle jaoks on kodumaal õpingute jätkamine muutunud võimatuks. Esialgne võimekus oleks pakkuda õppimisvõimalusi inglisekeelsetel õppekavadel või eesti keele süvaõppe korral eestikeelsetel õppekavadel.

EMTA teeb endast kõik, et anda võimaluste piires panus Ukrainast pärit tudengite abistamisse, lähtudes seejuures Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seisukohtadest Ukraina põgenike vastuvõtmise, neile sotsiaalsete tagatiste ja õppimisvõimaluse pakkumise osas. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teeb selles osas koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teiste ülikoolidega.

Õppimine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias: meil on valmidus vaadata läbi Ukrainas õpinguid alustanud Ukraina kodanikest üliõpilaste varasemad õpingud ning hinnata nende vastavust meie õppekavadele, et nad saaksid jätkata siin oma õpingutega. Immatrikuleerimine toimuks erandkorras VÕTA alusel.

Inglisekeelsete õppekavadega, millel on võimalik õppida, palume tutvuda siin: Departments and majors

Mida on õppima asumiseks vaja: kaasa tuleks võtta kõik dokumendid seniste õpingute kohta, võimalusel ka väljavõte praegustest õpingutest.

Rohkem infot siit.

Stipendiumi taotlemise võimalused

Kontakt Ukraina kodanikele:
Tiina Uibo
Välisüliõpilaste nõustaja
tiina.uibo@eamt.ee
+372 6675 722

Psühholoogilist abi pakub EMTA psühholoog Elina Kivinukk: elina.kivinukk@eamt.ee

Täiendav info julgeolekuolukorra ja Ukraina abistamise võimaluste kohta: kriis.ee